REKLAMA

„Współpraca” z PROW – nawet 12 mln złotych dofinansowania

Redakcja - Prawo i Finanse
31.03.2022
chat-icon 0

O wsparcie w ramach działania „Współpraca” będzie można ubiegać się od 30 kwietnia 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotem dofinansowania jest opracowanie i wdrożenie innowacji.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

O wsparcie w ramach działania „Współpraca” będzie można ubiegać się od 30 kwietnia 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotem dofinansowania jest opracowanie i wdrożenie innowacji.

Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 12 milionów złotych. Pomoc oferowana jest w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie w ramach działania „Współpraca”?

Pomoc jest przeznaczona dla grup operacyjnych EPI, działających na obszarach wiejskich na rzecz innowacji w rolnictwie. Lider takiej grupy musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów. Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną albo działać jako spółka cywilna bądź konsorcjum. Może ona zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Conajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy występującej o wsparcie musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

Otrzymane wsparcie będzie mogło być przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Wnioski o pomoc od 30 kwietnia do 15 czerwca 2022 r. należy dostarczyć do Centrali ARiMR. Dokumenty można będzie złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA