REKLAMA

Zobowiązania cywilnoprawne dla producentów świń z obszarów ASF – nieoprocentowane pożyczki na ich spłatę

Redakcja - Prawo i Finanse
10.01.2023
chat-icon 0

O udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych mogą się starać producenci świń spełniający określone kryteria.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

O udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych mogą się starać producenci świń spełniający określone kryteria.

Pożyczki są nieoprocentowane i są udzielane maksymalnie na okres dziesięciu lat producentom świń, którzy utrzymywali stada na obszarach ASF. Kwota pożyczki jest uzależniona od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanych w 2018 r. w danym stadzie, pod uwagę brana jest również wysokość dostępnego limitu pomocy de minimis.

Producentom składający wnioski w IV kwartale 2022 roku, które zostały zweryfikowane pozytywnie, pożyczki zostaną udzielone w pierwszej kolejności.

Poza tym, że pożyczki są nieoprocentowana, ARiMR nie pobiera też prowizji za jej udzielenie. Raty spłaty pożyczki mogą być w okresie comiesięcznym albo kwartalnym, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.

- Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Dotychczas Agencja udzieliła 1387 pożyczek na kwotę blisko 297,1 mln zł – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA