fbpx
Hodowco, pamiętaj o spisie stanu stada! fot. Paweł Pąk

Hodowco, pamiętaj o spisie stanu stada!

Napisał  Gru 19, 2022

Przypominamy, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis, który należy przekazać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Hodowcy zwierząt, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku mają coraz mniej czasu, bowiem ostateczny termin na złożenie spisu mija do 31 grudnia 2022 roku. Obowiązek przeprowadzenia spisu dotyczy hodowców następujących gatunków zwierząt:
- owce;
- kozy;
- świnie.

Osoby przygotowujące zgłoszenie dotyczących zwierząt gospodarskich w formie papierowej wpisują ich liczbę w księdze rejestracji stada, z kolei posiadacze zwierząt dokonujący zgłoszeń poprzez Portal IRZplus są zwolnieni z tego obowiązku i nie muszą oni prowadzić ksiąg w postaci papierowej.

Posiadacze świń również są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie tych zwierząt kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie siedmiu dni od dokonania spisu.

Spis stanu stada świń można złożyć w jeden z wymienienionych poniżej sposobów:
- poprzez Portal IRZplus;
- osobiście w Biurze Powiatowym;
- za pośrednictwem poczty.

(rzw) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: