REKLAMA

ARiMR – Nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania i zielonej energii

Redakcja - Prawo i Finanse
19.01.2023
chat-icon 0

Od 31 stycznia rolnicy planujący inwestycje w swoich gospodarstwach związane z nawadnianiem lub użyciem zielonych źródeł energii, mogą zaaplikować o wsparcie finansowe. Wnioski takie prowadzone są w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Od 31 stycznia rolnicy planujący inwestycje w swoich gospodarstwach związane z nawadnianiem lub użyciem zielonych źródeł energii, mogą zaaplikować o wsparcie finansowe. Wnioski takie prowadzone są w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania gospodarstw

Będzie to pomoc w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie), zostanie przyznana gospodarzom w formie zwrotu części poniesionych kosztów kwalifikowanych przy planowanej inwestycji.

Jakie inwestycje  kwalifikują się do obszaru nawadniania gospodarstw?

Jaka jest wysokość oraz kto może skorzystać z pomocy odnośnie nawadniania gospodarstw?

Środki wynoszą 100 tysięcy złotych, poziom wsparcia to 60% kosztów kwalifikowanych gdy jest  realizowane przez  „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w innych pozostałych  przypadkach. Limit nie łączy się z innymi limitami na obszarach, które są finansowane w programie „Modernizacji gospodarstw rolnych", czyli A-produkcja prosiąt, B-produkcja mleka krowiego, C-produkcja bydła mięsnego, D innowacje oraz F zielona energia.

Pomoc w obszarze zielona energia w gospodarstwie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy obszar wsparcia  – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym programie rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, lecz nie mogą one być wykonane z azbestu. Urządzenia objęte pomocą będą usytuowane tylko na gruntach rolnych zabudowanych.  

Pomoc obejmuje  również instalację pomp ciepła.


Produkcja prądu przez urządzenia objęte takim wsparciem musi być  dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach, jednak ich moc urządzeń nie może przekraczać 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

W jakiej formie  przyznawana jest taka pomoc?

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: na zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Jaka jest wysokość pomocy w obszarze zielona energia w gospodarstwie?

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o pomoc w celach nawadniania i zielonej energii  można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r.  Oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski .Również  będzie można je złożyć osobiście lub  przez upoważnioną osobę, oraz przesyłką rejestrowaną nadaną w  placówce pocztowej. Zaaplikować  można będzie  również w formie  elektronicznej  poprzez  elektroniczną skrzynkę podawczą.

(rpf) Adrianna Camenzuli

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA