REKLAMA

Izby rolnicze wzywają do zaprzestania naruszeń dokonywanych przez Agencję Nasienną

Redakcja - Prawo i Finanse
15.07.2021
chat-icon 0

W związku z napływającymi skargami rolników na naruszanie przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, izby rolnicze wezwały do niezwłocznego zaprzestania naruszeń i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez Agencję Nasienną.

REKLAMA

W związku z napływającymi skargami rolników na naruszanie przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, izby rolnicze wezwały do niezwłocznego zaprzestania naruszeń i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez Agencję Nasienną.

Rolnicy informują, że Agencja Nasienna sp. z o.o. wzywa ich do przedstawienia informacji o wykorzystaniu materiału siewnego, objętego ochroną krajową. Obowiązek taki jednak został jednak wyeliminowany z krajowego porządku prawnego z dniem 7 lipca 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1238). Na mocy ww. ustawy zmieniającej został bowiem usunięty z obrotu prawnego art. 23a ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, który do dnia 7 lipca 2017 r. stanowił podstawę do żądania od rolników takich informacji.

W uzasadnieniu ustawy zmieniającej wskazano „Uchylenie art. 23a ma na celu zwolnienie wszystkich posiadaczy gruntów rolnych oraz organizacji posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego. Zmiana ta została wprowadzona na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych.”.

Tym samym, aktualnie w porządku prawnym brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do żądania od rolników powyższych informacji, w zakresie odmian objętych ochroną krajową. Podstawy takiej nie stanowią również przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. UE L 227 z 27.07.1994 r., str. 1), ani rozporządzenia wykonawczego do tego aktu prawnego.

Rozporządzenie 2100/94 dotyczy bowiem ochrony na poziomie unijnym, a zgodnie z art. 3, rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa Państw Członkowskich do przyznawania krajowych praw własności do odmian roślin.

Jeżeli zatem dana odmiana korzysta wyłącznie z ochrony krajowej, to przepisy rozporządzenia 2100/94 i przepisy wykonawcze nie mają zastosowania, co oznacza, że posiadacze gruntów rolnych nie mają prawnego obowiązku przekazywania informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego – w przypadku odmian objętych ochroną krajową.

Izby rolnicze zwróciły się również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interwencję w powyższej sprawie.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA