REKLAMA

MRiRW: Będą kolejne ułatwienia w inwestycjach na retencję wody

Redakcja - Prawo i Finanse
18.05.2021
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Resort rolnictwa zapowiada wprowadzenie kolejnych ułatwień dla inwestycji w retencję wodną. Zmiany umożliwiłyby między innymi budowę stawów i zbiorników wodnych od 1000 do 5000 m2 oraz głębokości do 3 metrów na podstawie jedynie zgłoszenia.

fotolia
REKLAMA

Resort rolnictwa zapowiada wprowadzenie kolejnych ułatwień dla inwestycji w retencję wodną. Zmiany umożliwiłyby między innymi budowę stawów i zbiorników wodnych od 1000 do 5000 m2 oraz głębokości do 3 metrów na podstawie jedynie zgłoszenia.

Obecnie na podstawie zgłoszenia można wykonywać stawy i zbiorniki wodne o powierzchni do 1000 m2 i głębokości do 3 m. To ma się jednak zmienić. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiło do Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej propozycję wprowadzenia kolejnych zmian przepisów w ustawach Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze.

Celem proponowanych zmian jest uproszczenie przepisów w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, w tym dotyczących retencji wody, jak i zatrzymywania jej odpływu na terenach rolnych, w szczególności w urządzeniach melioracji wodnych, aby producenci rolni mogli ją wykorzystywać w sposób efektywny, przy zapewnieniu spełniania wymogów środowiskowych.

Część proponowanych przez MRiRW zmian jest związana z realizowanymi i planowanymi do realizacji w ramach PROW 2014–2020 działaniami dotyczącymi gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, tj. działania dotyczącego nawadniania w gospodarstwie (4.1.3) oraz planowanego wsparcia dla spółek wodnych w przebudowie istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawadniająco-odwadniające (5.1).

W tej sytuacji, związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy podjęto decyzję, aby przepisy wprowadzające uproszczenia w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie przenieść do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który aktualnie znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

Proponowane zmiany dotyczą m.in.:


- kolejnych ułatwień związanych z budową małych stawów i zbiorników wodnych: stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nieprzekraczającej 5000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy i zgłoszenia wodnoprawnego;

- doprecyzowanie pojęcia zwykłego korzystania z wód poprzez objęcie nim korzystania z wody w rowie lub stawie, znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela, o ile nie narusza interesu osób trzecich - właściciel danego terenu, który posiada staw albo rów, który jest zasilany wodami opadowymi lub roztopowymi, będzie mógł korzystać z tej wody do celów prowadzenia m.in. działalności rolniczej w ramach zwykłego korzystania z wód bez limitowania ilości tej wody przeznaczonej do wykorzystania;

- rozszerzenie możliwości zatrzymywania wody i hamowania jej odpływu bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego - bez pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego możliwe będzie zatrzymywanie wody w rowach i obiektach drenarskich oraz przebudowa rowu i obiektu drenarskiego, niezbędna do zatrzymywania wody; taki przepis pozwoli na szersze podejmowanie działań w zakresie zatrzymywania i hamowania odpływu wody za pomocą urządzeń melioracji wodnych, co będzie miało pozytywny wpływ na stosunki wodne na danym terenie.

Planowane ułatwienia mają służyć rozwojowi małej retencji wodnej, w tym zmniejszeniu odpływu wód powierzchniowych oraz umożliwić wykorzystanie zgromadzonej wody do łagodzenia skutków suszy w rolnictwie.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA