REKLAMA

Nowe regulacje unijne dotyczące mleka, warzyw i owoców w szkole

Redakcja - Prawo i Finanse
18.04.2016
chat-icon 0

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęto nowe przepisy UE, stanowiące wspólną podstawę prawną dla programów szkolnych, które do tej pory wdrażanych jako odrębne programy „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.

fotolia
REKLAMA

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęto nowe przepisy UE, stanowiące wspólną podstawę prawną dla programów szkolnych, które do tej pory wdrażanych jako odrębne programy „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.

Przewodni cel nowych uregulowań to ujednolicenie i skonsolidowane obecnych odrębnych ram prawnych i finansowych a także zapewnienie ogólnej spójności podejścia Wspólnej Polityki Rolnej związanym z dystrybucją produktów spożywczych w placówkach oświatowych oraz doprowadzenie do możliwie największej efektywności zarządzania.

Podczas prac poprzedzających przyjęcie tych regulacji uzgodniono większy od wstępnie zaproponowanego przez Komisję Europejską budżet komponentu, w ramach którego dystrybuowane będzie mleko oraz produkty mleczne.

W sumie na powyższe działania w całej Unii Europejskiej jest do podziału 100 mln Euro na cały rok szkolny. Kwota ta, przy jednoczesnym zachowaniu zasady stosowania kryterium historycznego przy ustalaniu przydziałów pomocy do komponentu mlecznego dla poszczególnych państw członkowskich, trwale gwarantuje Polsce możliwość uzyskania wsparcia unijnego na realizację tej części programu, na co najmniej takim poziomie, jaki przysługiwał jej dotychczas na finansowanie programu „Mleko w szkole”. Należy przy tym podkreślić, że Polska tradycyjnie należy do największych unijnych beneficjentów wsparcia udzielanego w tym programie. Budżet przewidziany na finasowanie komponentu owocowo-warzywnego nowego programu szkolnego został ustalony na poziomie 150 mln euro, czyli takim samym jak dla wdrażanego obecnie programu „Owoce i warzywa w szkole”.

Łącznie roczny budżet gwarantowanych środków finansowych na realizację obu komponentów programu szkolnego będzie dla Polski wynosił około 22 mln euro. Nowe regulacje wprowadzają również obowiązek realizacji działań edukacyjnych w odniesieniu do komponentu mlecznego. Dotychczas obowiązkowo stosowały go szkoły wyłącznie dla programu „Owoce i warzywa w szkole”.

(dpf)

na podstawie informacji prasowej MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA