9.5°C

partnerzy:

reklama
Program azotanowy priorytetem ODR-ów fotolia

Program azotanowy priorytetem ODR-ów

Napisał  Lut 11, 2019

„Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” ma być jednym z priorytetowych działań wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2019 roku.

Program azotanowy jest ideą przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, mającej na celu ograniczenie oraz zapobieganie zanieczyszczania wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Przypominamy, że program przyjęto rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 5 czerwca 2018 r. (Dz.U. poz. 1339 z późn. zm.).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi poinformowało, że aktualnie trwają szkolenia uzupełniające doradców rolniczych prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Zakłada się, że podmiot ten przeszkoli do 31 maja 2019 r. 2820 osób. Dodatkowo w planach jest również przeszkolenie 180 osób w ramach szkoleń podstawowych. Osoby te, po zdaniu egzaminu, będą mogły być wpisane na listę doradców rolniczych CDR.

Kolejnym etapem upowszechniania informacji ma być przeprowadzenie szkoleń dla rolników pt. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne", ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich („Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”). Wszyscy rolnicy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające wiedzę na temat obowiązujących ich zasad przeciwdziałania zanieczyszczaniom ze źródeł rolniczych.

Upowszechnienie informacji na tematprogramu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych jest jednym z głównych zadań wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w bieżącym roku, w ramach którego zaplanowane jest przeprowadzanie szkoleń dla rolników, jak i świadczenie usług doradczych.

Działania informacyjne i szkoleniowe dla doradców, dotyczące racjonalnej gospodarki nawozowej oraz ochrony wód, prowadzone są już w ramach Programów wieloletnich przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Jednocześnie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje w marcu 2019 r. organizację konferencji dotyczącej zasad dobrej praktyki rolniczej z uwzględnieniem problematyki wdrażania programu azotanowego, a także opracowanie dzienniczka ewidencji zabiegów stosowania nawozów oraz ich czasowego przechowywania, który będzie dostępny w Internecie.

Program szkoleniowo-doradczy oferuje także Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Fundacja realizuje operację „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawowym celem projektu jest podniesienie świadomości rolników i doradców rolnych w zakresie wpływu związków azotu pochodzenia rolniczego na zanieczyszczenie wód oraz zapobieganie tego rodzaju zanieczyszczeniom. W ramach inicjatywy została także wydana publikacja pt. „Ograniczenia zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.

(rpf) jp

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama