REKLAMA

Ochrona wód przed azotanami – wkrótce nabór wniosków

Redakcja
15.02.2024
chat-icon 1

Ta forma pomocy finansowej jest przeznaczona dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Są jednak pewne limity, w tym między innymi skala produkcji, która w przypadku ferm drobiu nie może przekroczyć 40 tysięcy stanowisk. Z kolei chlewnie nie mogą mieć więcej niż 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

O środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” będzie można się ubiegać od 20 lutego do 20 marca 2024 roku. Wsparcie jest finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tej pomocy na rzecz 3,6 tys. rolników wypłaconych zostało już ponad 275 mln złotych.

Dofinansowanie standardowo wynosi 50 procent kosztów kwalifikowanych, z kolei jeśli inwestycja jest realizowana przez tzw. młodego rolnika – wsparcie wynosi 60%.

W całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo wynosi 150 tys. zł.

Pomoc pozyskaną w ramach programu będzie można przeznaczyć między innymi na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Istotny jest przy tym fakt, że podmioty zajmujące się chowem lub hodowlą zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP zobowiązane są do końca bieżącego roku kalendarzowego dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc, w których przechowywane są nawozy naturalne, do wymogów określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Dokumenty od 20 lutego do 20 marca 2024 roku będą przyjmować oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wnioski można będzie dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

(rpf) Źródło: ARiMR

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


Olek 15.02.2024

to jedna z niewielu rzeczy eko co ma sens

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA