17.4°C

Suszowe: czy będzie dalsze przedłużenie terminu składania wniosków? fot. Paweł Pąk

Suszowe: czy będzie dalsze przedłużenie terminu składania wniosków?

Napisał  Lis 06, 2019

Izby Rolnicze domagają się dalszego przedłużenia terminu składania wniosków o pomoc po tegorocznej klęsce suszy, a także wskazują na szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu monitoringu suszy rolniczej.

Pismo do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego w tej sprawie zostało wystosowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

W piśmie czytamy: „Już od początku tegorocznego sezonu wegetacyjnego informowaliśmy o problemie niedoboru wody. Apelowaliśmy również do Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzenie odpowiednio wcześnie szkoleń dla członków komisji szacujących straty, a także o opracowanie jednolitego wzoru wniosku o szacowanie szkód i jednorodnej instrukcji jego wypełniania, które obowiązywałyby we wszystkich 226 gminach Wielkopolski. Wnioski takie kierowaliśmy jesienią ubiegłego roku, ażeby można było stosowne działania podjąć w miesiącach zimowych.

Niestety szkolenia dla komisji odbyły się dopiero około 20 czerwca, a więc w momencie kiedy w Wielkopolsce rozpoczęły się już żniwa i szacowanie szkód stało się pilne z uwagi na konieczność zbioru zbóż.

Według stanu na dzień 23 października br. Wielkopolscy rolnicy złożyli 83 tys. wniosków. Wojewoda i jego służby zweryfikowali 36 964 protokołów potwierdzających wystąpienie szkód, z czego 8 276 zwrócono do uzupełnienia. Analizując podobne dane z poprzednich okresów można zauważyć, że możliwości weryfikacji protokołów nie przekraczają 4 tys. tygodniowo.

Biorąc pod uwagę liczbę protokołów czekających na weryfikację z całą pewnością można orzec, że bez dodatkowego zaangażowania sił w WUW, weryfikacja ta będzie trwała jeszcze co najmniej kilka tygodni. Należy zwrócić także uwagę na dużą ilość wniosków odsyłanych do korekty. Z informacji docierających z terenu wynika, że wnioski są odsyłane do skorygowania m.in. z powodu braku właściwej instrukcji ich wypełniania. W reasumpcji – protokoły odesłane do korekty mogą nie wrócić do rolników przed końcem bieżącego roku.

Wobec powyższego Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, po analizie przygotowywanych co tydzień przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) informacji dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie związanej z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w naszym województwie, wnosi o dalsze przedłużenie terminu składania wniosków do ARIMR o udzielenie pomocy po tegorocznej suszy.

Po raz kolejny zwracamy także uwagę na fakt, że stosowany przez rząd system udzielania pomocy klęskowej dyskryminuje tych rolników, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą. W większości takich gospodarstw straty w odniesieniu do całości gospodarstwa nie przekraczają bowiem 30%. Należna w takich przypadkach pomoc jest limitowana formułą de minimis. O ile małe gospodarstwa rolne nie mają problemów z dostępem do tej pomocy, o tyle gospodarstwa duże, wykorzystując limit w znacznie większym zakresie, bardzo często nie mają już możliwości skorzystania z pomocy klęskowej.

Ponawiamy także wielokrotnie zgłaszane wnioski o zreformowanie systemu szacowania strat w gospodarstwach dotkniętych klęską suszy. Nie możemy zaakceptować sytuacji, w których System Monitoringu Suszy Rolniczej wbrew temu, co podczas lustracji stwierdzają komisje, nie wykazuje na zagrożenie tym zjawiskiem, w czego efekcie protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód zawiera oczywistą nieprawdę”.

(rpf) jp / Źródło: WIR

reklama