fbpx

Kończy się nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Napisał  Wrz 27, 2021

To ostatnie dni na złożenie wniosku o dofinansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 30 września.

Do 30 września 2021 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarejestrowane Koła. Pula środków w tym roku wynosi 70 mln zł, a według danych ARiMR, do tej pory do Agencji wpłynęło ok. 8,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 45 mln zł. Oznacza to, że w kasie zostało jeszcze sporo środków do wykorzystania.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Otrzymane środki Koło Gospodyń Wiejskich może wykorzystać na:
- aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
- działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
- rozwój przedsiębiorczości kobiet;
- inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
- upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
- reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
- rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności lokalnej i regionalnej.

Przyznane wsparcie Koła muszą wykorzystać do 31 grudnia 2021 r., w przeciwnym razie będą musiały zwrócić te środki. Natomiast rozliczenie dofinansowania przez złożenie sprawozdania należy dokonać do 31 stycznia 2022 r.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj