fbpx

Ruszył nabór wniosków o wsparcie dla grup producentów

Napisał  Paź 21, 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właśnie uruchomiła kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach programu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i w jakiej wysokości?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz dziesiąty uruchamia program wsparcia z budżetu PROW 2014-2020 dla grup i organizacji producentów. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

O pomoc finansową w ramach tego działania mogą ubiegać się:

- grupy producentów rolnych uznane od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;

- organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski do 30 listopada 2021 r. Wniosek może zostać złożony elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłany pocztą tradycyjną jako przesyłka rejestrowana. Wniosek można również złożyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

Wnioski będą poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj