fbpx

Dodatkowe środki na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Napisał  Kwi 08, 2022

Od 8 kwietnia 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni na internetowej platformie aplikacyjnej dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Będą z nich mogły skorzystać banki współpracujące z ARiMR.

W przypadku kredytów na sfinansowanie części kosztów inwestycji udzielanych w ramach:
- linii PR – inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na- zakup akcji lub udziałów;
- linii RR – inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
- linii Z - zakup użytków rolnych po zmianie łączny limit akcji kredytowej na 2022 rok wynosi 250 mln zł, a środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów to 2,3 mln zł.

ARiMR podało również informacje dotyczące łącznej puli środków na dopłaty do kredytów z linii Mrcsk (kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników), która w 2022 roku wynosi 7 mln zł.

Kredyty z dopłatą ARiMR dla rolników są dostępne w następujących bankach:
- Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych,
- BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Santander Bank Polska S.A.,
- Krakowskim Banku Spółdzielczym,
- Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: