fbpx

ARiMR: Wykorzystane 90,14 proc. limitu nadzwyczajnej pomoc dla producentów jabłek

Napisał  Cze 22, 2022

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował, że wykorzystane zostało co najmniej 90% ilości jabłek, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów o „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek”.

Od początku realizacji mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”, w dniach od 2 maja do 20 czerwca 2022 roku do zgłoszonych zakładów przetwórczych trafiło 90,14 proc. puli jabłek objętych mechanizmem, co stanowi 180 286 272,40 kg jabłek.

Przypominamy, że ostateczny termin na składanie Wniosków o udzielenie pomocy w ramach przedmiotowego mechanizmu upływa w dniu 30.06.2022 r. Wnioski należy składać do Oddziałów Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/ siedziby producenta jabłek albo organizacji producentów.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: