REKLAMA

Rozpoczęły się konsultacje projektu Planu Strategicznego


Krajowy Plan Strategiczny zastąpi w nowej perspektywie budżetowej dotychczas znany nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W nowym okresie programowania to kraje członkowskie mają mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną, pod warunkiem spełnienia ambitnych celów środowiskowych oraz klimatycznych.

REKLAMA

Krajowy Plan Strategiczny zastąpi w nowej perspektywie budżetowej dotychczas znany nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W nowym okresie programowania to kraje członkowskie mają mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną, pod warunkiem spełnienia ambitnych celów środowiskowych oraz klimatycznych.

Pierwszy etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej potrwa do 15 lutego 2020 roku. Uwagi do planu należy zgłaszać poprzez stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Mamy dwa lata na przygotowanie się do nowej perspektywy i nowych reguł. Komisja Europejska uzgodniła bowiem 2-letni okres przejściowy, w którym obowiązywać będą obecne zasady.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

 


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA