REKLAMA

Będzie odpowiedź na czeskie zarzuty w sprawie rzekomych nieprawidłowości dotyczących polskich jaj

Redakcja - Prawo i Finanse
18.07.2016
chat-icon 0

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie stosowne działania w kierunku wyjaśnienia zarzutów ze strony Republiki Czech dotyczących rzekomych nieprawidłowości w oznakowaniu polskich jaj.

fotolia
REKLAMA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie stosowne działania w kierunku wyjaśnienia zarzutów ze strony Republiki Czech dotyczących rzekomych nieprawidłowości w oznakowaniu polskich jaj.

Sprawa dotyczy partii 160 tysięcy jajek, które zostały skontrolowane przez czeskie służby weterynaryjne na początku lipca br.

Działania wyjaśniające MRiRW dotyczyć będą również szeregu innych zarzutów związanych z eksportem polskiej żywności do Republiki Czech, między innymi mają być odpowiedzią na kwestionowanie jakości i bezpieczeństwa naszej żywności przez ministra rolnictwa Mariana Jureczka. Przypomnijmy, że minister Jureczek w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej poddał w wątpliwość bezpieczeństwo polskiej żywności oraz zarzucił stronie polskiej stosowanie cen dumpingowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Polski nasza żywność jest kontrolowana zgodnie ze standardami, a przypadki nieprawidłowości, które, choć nie powinny, zdarzają się w całej Unii Europejskiej, powinny być rzetelnie wyjaśniane przez właściwe służby. Niedopuszczalne jest upowszechniane negatywnych opinii o produktach przed dokładnym zbadaniem każdego przypadku przez odpowiednie inspekcje polskie i czeskie oraz rzetelnym ustaleniu stanu faktycznego. Przekazanie informacji o zaobserwowanych nieprawidłowościach do opinii publicznej powinno nastąpić dopiero po dokładnym zbadaniu sprawy, wówczas, gdy możliwe jest przekazywanie faktów, a nie podejrzeń i niesprawdzonych informacji.

Niestety, strona czeska bardzo często nie stosuje się do tej zasady. Od 2012 roku Republika Czeska regularnie kwestionuje w mediach jakość i bezpieczeństwo polskiej żywności dostarczanej na swój rynek.

W sprawie doniesień, jakoby polskie jaja sprzedawane do Czech były niewłaściwej jakości, są bezzasadne. Uzasadniają to wyniki licznych kontroli Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej (FVO), nie wskazujące na jakiekolwiek uchybienia w zakresie utrzymania zwierząt, ich żywienia oraz leczenia. Przeprowadzona w Polsce w ubiegłym roku kontrola Inspektorów FVO oceniła pozytywnie działania polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad żywnością oraz obrotem i stosowaniem leków.

W odniesieniu do zarzutu strony czeskiej na temat wygenerowania 10 powiadomień w systemie RASFF o niewłaściwej jakości zdrowotnej jaj pochodzących z Polski, należy podkreślić, że powiadomienia w systemie RASFF zostały wygenerowane, ale żadne z nich nie dotyczyło jakości jaj z Polski.

Przepisy określające podstawowe wymagania w zakresie prawa żywnościowego oraz obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie żywnością zostały określone na poziomie unijnym i obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Podmioty działające na rynku spożywczym muszą zapewnić na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, że żywność będąca w ich posiadaniu jest zgodna z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolować przestrzeganie tych wymogów.

Polska spełnia wszystkie wymagania dotyczące kontroli i monitorowania jakości artykułów rolno-spożywczych, dlatego uznaje za niezrozumiałe, powtarzające się przypadki podważania w Czechach solidnej jakości polskich produktów rolno-spożywczych.

(rpf) źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA