REKLAMA

Jak ograniczyć straty podczas przechowywania ziemniaków

Redakcja - Uprawa
29.09.2016
chat-icon 0

Celem przechowalnictwa jest zapewnienie bulwom jak najkorzystniejszych warunków, aby wszelkie straty i ubytki ograniczyć do minimum.

Agro Brand
REKLAMA

Celem przechowalnictwa jest zapewnienie bulwom jak najkorzystniejszych warunków, aby wszelkie straty i ubytki ograniczyć do minimum.

Od zredukowania strat na tym etapie w dużej mierze zależy wynik finansowy produkcji, co jest szczególnie istotne w obliczu stale zmniejszającej się powierzchni uprawy ziemniaka.

Każdego roku do przechowania przeznacza się około 90% wyprodukowanej masy ziemniaków. W związku z tym, należy tak sterować procesami życiowymi bulw, które są przechowywane przez około 10 miesięcy, aby zmiany ilościowe i jakościowe były jak najmniejsze. Straty pojawiają się wskutek procesów fizjologicznych, takich jak oddychanie, transpiracja i kiełkowanie, a także mogą być wynikiem chorób - zarazy ziemniaka, zgnilizny mokrej, suchej i mieszanej.

Dlatego istotne jest, by zwrócić uwagę na stan zdrowotny ziemniaków. Jeśli bulwy są porażone to należy się liczyć z tym, że intensywne nawilżanie przyczyni się do wzrostu gnicia, a więc do większych strat.

Straty w wyniku rozwoju chorób przechowalniczych zależą od warunków panujących w przechowalni. W tych, gdzie bulwy przechowywane są luzem bardziej narażone są na rozwój mokrej zgnilizny, natomiast w przechowalni o składowaniu w paletach większy jest rozwój suchej zgnilizny.

Zebrany plon przechowywany jest głównie w piwnicach i kopcach. Chcąc poprawić warunki zimowania, część rolników adaptuje do tego celu niewykorzystane budynki gospodarcze. Niestety takie sposoby składowania, ze względu na nieprawidłowe warunki termiczne i wilgotnościowe oraz utrudnione procesy przewietrzania, powodują wysokie straty.

Główne działania pozwalające ograniczyć straty:

- Do długotrwałego przechowywania należy przeznaczyć bulwy chronione przed chorobami, dojrzałe, bez uszkodzeń mechanicznych i zanieczyszczeń. W związku z tym, że duży wpływ na rozwój chorób mają uszkodzenia mechaniczne, do ostatniego obsypywania bulw zaleca się użyć urządzeń z profilowaniem redlin.

- Przygotować poszczególne partie i odmiany w kolejności wynikającej z ich trwałości przechowalniczej. W pierwszej kolejności zagospodarować ziemniaki przechowujące się najgorzej.

- Sadzenie przeprowadzić w terminie optymalnym dla danego rejonu kraju, w prawidłowo uprawioną glebę.

- Prowadzić na plantacji prawidłową i dostosowaną do danej odmiany chemiczną ochronę przed chwastami, szkodnikami i chorobami. Stosować jesienne nawożenie organiczne lub uprawę poplonów zielonych ( np. gorczyca).

- Prawidłowo przygotować plantację do zbioru. Stosowanie chemicznej desykacji na 2-3 tygodnie przed planowanym zbiorem zapobiega porażeniu bulw przez zarazę ziemniaka oraz ułatwia przeprowadzenie zbioru.

- Zbiór przeprowadzać w warunkach suchych i temperaturze powyżej 10°C.

- Należy zawsze jak najszybciej osuszyć bulwy przez intensywne wietrzenie we wstępnej fazie przechowywania. Po 2-3 tygodniach przechowywania powinno się przeprowadzić ocenę stanu przechowywanych ziemniaków. Następnie ich stan kontrolować raz w tygodniu pod względem kiełkowania, rozwoju chorób i zawilgocenia, i na tej podstawie podejmować decyzje dotyczące wentylacji i zagospodarowaniu ziemniaków.

- Ziemniaki przechowywać najlepiej w temperaturze 3-4°C i wilgotności względnej ok. 85%. Przechowywane w wyższej temperaturze należy zaprawić w odpowiednim czasie.

(rup) mp
Źródło: opracowano na podstawie materiałów ODR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA