REKLAMA

Oziminy dobrze przezimowały

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury i silne wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, jedynie lokalnie powodując częściowe wysmalanie odkrytych roślin. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.

fot. Paweł Pąk
Redakcja - Uprawa 07.05.2019 chat-icon0

REKLAMA

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu br. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały lepiej niż w roku ubiegłym - informuje Główny Urząd Statystyczny.Oceniając stan upraw można stwierdzić, że są one na ogół w dobrej kondycji. Pewne zastrzeżenia można mieć do stanu roślin na plantacjach w obniżeniach terenowych, na których wczesną wiosną miejscami pojawiły się zastoiska wodne po dość szybkim roztopieniu śniegu.

Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec II dekady marca, a korzystne warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych. W drugiej połowie marca, a na znacznym obszarze kraju dopiero pod koniec marca przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin, lecz lokalnie obserwowano już nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleb.

W I połowie kwietnia wystąpił wzrost temperatury, który przyczynił się do gwałtownego przyspieszenia siewów roślin jarych, ich wschodów oraz wegetacji ozimin. Obserwowano również przyspieszenie wegetacji na trwałych użytkach zielonych szczególnie tam, gdzie warunki wilgotnościowe gleb pozwoliły na wczesne zastosowanie nawożenia mineralnego.

Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 2018/2019

Przebieg pogody w listopadzie był na ogół korzystny dla rolnictwa. Utrzymujące się w ciągu miesiąca dodatnie temperatury powietrza podtrzymywały wegetację i stwarzały dobre warunki dla wzrostu i rozwoju ozimin. W okresie tym wykonywane były jesienne prace polowe oraz zbiór roślin okopowych i pastewnych. Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się, a wahania temperatury powietrza sprzyjały hartowaniu się roślin.

Pogoda w grudniu nie stwarzała większych zagrożeń dla zimujących roślin. Występujące okresowo, krótkotrwałe i lokalnie spadki temperatury powietrza przy gruncie poniżej -10 stopni Celsjusza, nie spowodowały nadmiernego wychłodzenia gleb. Temperatura gruntu na głębokości węzła krzewienia, mimo braku pokrywy śnieżnej, utrzymywała się powyżej wartości krytycznych dla roślin. Dobowe wahania temperatury powodowały procesy zamarzania i rozmarzania wierzchniej warstwy gleby niekorzystnie wpływając na system korzeniowy roślin, wysuszające wiatry przyczyniły się do wysmalania nie przykrytych śniegiem roślin.

W styczniu panowały zróżnicowane warunki agrometeorologiczne. Notowane głównie w pierwszej i drugiej dekadzie miesiąca spadki temperatury powietrza przy powierzchni gruntu miejscami do -22 stopnie Celsjusza, nie stwarzały zagrożenia dla zimujących roślin. Notowane pod koniec stycznia opady deszczu i deszczu ze śniegiem powodowały lokalnie powstawanie na polach zastoisk wody, które podczas nocnych spadków temperatury tworzyły krótkotrwałą skorupę lodową. Występujące lokalnie silne wysuszające wiatry, przy ujemnej temperaturze powietrza powodowały wysmalanie odkrytych roślin przy braku okrywy śnieżnej.

Przebieg pogody w lutym był zróżnicowany, ale nie stwarzał zagrożenia dla zimujących roślin. W pierwszej połowie miesiąca dość wysoka temperatura powietrza zakłócała zimowy spoczynek roślin, jednak nie wpłynęła na osłabienie oraz zmniejszenie ich zimotrwałości i mrozoodporności.

Pogoda w marcu sprzyjała obsychaniu pól i ogrzewaniu gleby, a także wegetacji ozimin i trwałych użytków zielonych, w związku z tym zastosowano nawożenie nawozami mineralnymi wcześniej niż w roku ubiegłym, a także przeprowadzano zabiegi pielęgnacyjne z użyciem herbicydów.

Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin. W kwietniu warunki agrometeorologiczne były na terenie kraju zróżnicowane, ale od drugiej dekady na ogół bardzo korzystne dla wschodów, wegetacji i rozwoju roślin, chociaż lokalnie odnotowano nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleb, zwłaszcza piaszczystych.

Wstępna ocena przezimowania zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku

Z badań monolitowych i polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich pod koniec lutego i w I połowie marca br. wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym, odnotowano mniej roślin martwych i wątpliwych. Tylko na plantacjach zasianych po optymalnych terminach agrotechnicznych, gdzie jesienią wschody były nierównomierne odnotowano zmniejszoną obsadę roślin.

Lokalnie straty zimowe (uszkodzenia roślin) powstały w wyniku:

- obniżonej mrozoodporności i słabego wyrośnięcia roślin jesienią,
- występowania zastoisk wody w obniżeniach terenowych powodujących wymoknięcia roślin,
- wysmalania roślin na skutek wiatrów wysuszających, przy stosunkowo silnych mrozach i braku okrywy śnieżnej.

Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,1% powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz ok. 0,2% rzepaku i rzepiku ozimego.

W badanych próbach monolitowych i polowych udział roślin żywych i nasion kiełkujących wyniósł w bieżącym roku dla pszenicy ozimej – ponad 97% (o 5 pkt. proc. więcej niż w roku ubiegłym), dla żyta – 97% (o 1 pkt. proc. więcej), dla jęczmienia ozimego – 96% (o 1 pkt. proc. więcej), dla pszenżyta ozimego – 96% (o 1 pkt. proc. więcej niż w roku ubiegłym), a dla rzepaku i rzepiku ozimego – 97% (o 10 pkt. proc. więcej niż w roku ubiegłym). Ponadto w badanych próbach monolitowych stwierdzono od 1% do 3% roślin wątpliwych, najwięcej roślin wątpliwych zanotowano na plantacjach rzepaku i rzepiku.

(rup) jp / Źródło: GUS


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA