REKLAMA

Po żniwach wzmocnij biologiczną aktywność gleby

Redakcja - Uprawa
04.07.2018
chat-icon 0

Trzy lata temu zakończył się innowacyjny i nagradzany wieloma wyróżnieniami projekt badawczy pt.: „Nowa generacja biopreparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Trzy lata temu zakończył się innowacyjny i nagradzany wieloma wyróżnieniami projekt badawczy pt.: „Nowa generacja biopreparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”.

Inicjatywa ta realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zakończyła się pełnym sukcesem. W jej efekcie powstał chroniony międzynarodowym zgłoszeniem patentowym biopreparat oparty o wyizolowane ze środowiska naturalnego funkcjonalne mikroorganizmy, które pozwalają efektywnie wykorzystać cenne składniki pokarmowe zawarte w zalegających po zbiorach resztkach pożniwnych.

W ramach prac projektowych prowadzonych z naukowcami z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyizolowano ponad 214 szczepów bakterii o aktywności celulolitycznej z różnych miejsc środowiska naturalnego. Ponad rok trwały poszukiwania i prace nad selekcją mikroorganizmów najefektywniej rozkładających celulozę.

Wybrane szczepy bakterii zostały gruntownie przebadane, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych. Zaawansowane prace interdyscyplinarnego zespołu naukowców, biologów i technologów pozwoliły na kompleksowe opracowanie nowej technologii produkcji biopreparatu mikrobiologicznego, którego celem jest zwiększenie zawartości próchnicy oraz puli dostępnych składników pokarmowych w glebie.

Wyniki badań wykonanych w niezależnych instytutach badawczych, takich jak Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, czy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach potwierdzają, że warto stosować tego typu biopreparaty, nie tylko w celu przyspieszenia dekompozycji resztek pożniwnych, ale przede wszystkim, aby poprawiać właściwości gleby i zwiększać jakość i ilość plonów roślin.

Zanim produkt trafił na półki sklepowe uruchomiony został program pilotażowy, w którym rolnicy mogli się przekonać o jego skuteczności we własnych gospodarstwach.

Po sukcesie tego przedsięwzięcia produkt został wprowadzony do sprzedaży i jest dostępny w krajowej ofercie. Po sukcesie rynkowym produktu i zbudowaniu bardzo dużego zaufania do produktu w Polsce, preparat obecnie przechodzi procedury rejestracje i wkrótce trafi do sprzedaży za granicą.

Ten innowacyjny biopreparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii Bacillus subtilis i Bacillus licheniformis wyspecjalizowane w szybkiej i efektywnej dekompozycji resztek pożniwnych nawet w bardzo niskiej temperaturze. Bakterie produkują mieszaninę specyficznych enzymów oraz związków organicznych, które są odpowiedzialne m.in. za reakcję rozkładu celulozy do prostych związków odżywczych dla roślin.

Nieoczekiwanie okazało się w trakcie prowadzenia badań nad izolatami, iż posiadają one dodatkową funkcjonalność udostępniania uwstecznionego fosforu, co wzmacnia ich potencjał w promowaniu wzrostu roślin.

Bakterie zawarte w biopreparacie biorą czynny udział w procesie tworzenia próchnicy, dzięki czemu poprawia się struktura gleby, zwiększa pojemność wodna, wzrasta aktywność biologiczna. Stymuluje on wzrost i rozwój systemu korzeniowego, zwiększa biodostępność składników odżywczych dla roślin oraz zwiększa plonowanie roślin, co zostało udowodnione przeprowadzonymi badaniami naukowymi.

Unikatowa kompozycja bakterii Bacillus subtilis szczep B00105 oraz Bacillus licheniformis szczep B00106 (o koncentracji 500 milionów komórek na 1 mililitr) jest innowacją na rynku. Produkt został dodatkowo wzbogacony w związki indukujące u bakterii efektywną syntezę enzymów wspomagających dekompozycję resztek pożniwnych i stymulujących rozwój roślin.

Przyspieszony przez biopreparat proces rozkładu resztek pożniwnych, oprócz korzystnych efektów stymulujących plonowanie roślin, w znacznym stopniu redukuje możliwości przezimowania groźnych patogenów atakujących rośliny uprawne. Między innymi grzyby wywołujące fuzariozy mają znacznie utrudnione przetrwanie zimy z uwagi na ograniczoną dostępność martwych tkanek roślinnych. Fuzariozy są przyczyną dyskwalifikacji znacznego procentu zbiorów ze względu na 

obecność w plonach mykotoksyn o silnym działaniu kancerogennym.

Chemiczne zwalczanie fuzarioz jest bardzo trudne i nigdy nie gwarantuje wysokiej skuteczności, a ponadto przyczynia się do akumulacji pozostałości środków ochrony roślin w roślinach, glebie i wodzie.

Bactim Słoma to mikrobiologiczny użyźniacz glebowy. Dzięki aktywnemu wspomaganiu procesu rozkładu resztek pożniwnych generuje substancje, z których w konsekwencji przemian biochemicznych tworzy się próchnica. To najważniejsza korzyść ze stosowania biopreparatu.

Jego zastosowanie powoduje wzrost zawartości składników pokarmowych w glebie, łatwiejszą i szybszą uprawę roli, lepsze wchody, rozwój i zdrowotność roślin.

Natura i ukształtowane przez nią, na przestrzeni milionów minionych lat, procesy zachodzące w środowisku naturalnym, są najlepszym, a jednocześnie bardzo wymagającym wzorem do naśladowania. Stosowanie tego innowacyjnego preparatu wpisuje się w tę konwencję.

(rup) Anna Rogowska na podstawie opracowania „Wzmacniamy biologiczną aktywność gleby” R. Wilk

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA