REKLAMA

Poznaj zasady właściwego zmianowania

Redakcja - Uprawa
02.10.2017
chat-icon 0

Płodozmian, który jest dobrze zmianowany to zwiększenie w glebieudziału pożytecznych organizmów, co przekłada się na lepszą żyzność gleby i wyższy plon.

Agro Brand
REKLAMA

Płodozmian, który jest dobrze zmianowany to zwiększenie w glebie 

udziału pożytecznych organizmów, co przekłada się na lepszą żyzność gleby i wyższy plon.

Główne zadady zmianowania to wykorzystanie trzech grup cech roślin uprawnych: biologiczne, wartości przedplonowe oraz technologiczne i organizacyjne.

Biologiczne. Należy wziąć pod uwagę wymagania roślin pod względem jakości gleby i zawartości składników pokarmowych oraz potrzeb wodnych.

Rośliny motylkowate drobnonasienne, okopowe i warzywa mają zwiększone wymagania wodne. Dla roślin wymagających dużej ilości składników pokarmowych należy zaplanować nawożenie obornikiem lub kompostem:

- 25 ton buraki pastewne i cukrowe, kukurydza, kapusty głowiaste

- 15-20 ton ziemniaki, warzywa korzeniowe, pomidor

- 10-15 ton rzepak pozostałe warzywa

Wymienione grupy roślin, jako nawożone nawozami naturalnymi mogą następować po roślinach zubażających glebę (np. zbożowych). Obornik lub kompost nie jest wykorzystywany całkowicie w pierwszym roku i dlatego roślinami następczymi po nawożonych obornikiem są pszenica, jęczmień, pszenżyto ozime, czy też warzywa cebulowe.

- Do roślin mniej wymagających zaliczamy żyto, owies, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, trawy, mieszanki.

- Charakterystyczną cechą upraw jest ich wpływ na strukturę gleby. Polepszają ją motylkowate, strączkowe, trawy, międzyplony. Pogarszają zaś okopowe i zbożowe.

- Bardzo istotną cechą jest odstęp jaki należy zachować w uprawie po sobie poszczególnych gatunków. Ze względu na tzw. zmęczenie gleby, należy tak zaplanować następstwo, aby odstępy w uprawie na tym samym polu wynosiły co najmniej: 6-7 lat len, 4-6 lat motylkowate, 4 lata buraki, 4 lata rzepak, 3 lata ziemniaki, strączkowe, owies, 2 lata pszenica, jęczmień

Analizując stan zasiewów możemy łatwo sprawdzić, czy nie jest przekroczony dopuszczalny odsetek uprawy. Weźmy na przykład rzepak – jeżeli nie może przyjść na to samo pole wcześniej niż za cztery lata to nie może go być w gospodarstwie więcej niż 100% : 4 = 25%, gdzie 100% oznacza sto procent gruntów w gospodarstwie. Analogicznie w uprawie nie powinno być więcej niż 25% buraków czy 33% ziemniaków. Sytuację komplikuje fakt, że na zmęczenie wpływać mogą rośliny z tej samej rodziny np. dla rzepaku rzepik, gorczyca – w dobrze zaplanowanym płodozmianie, nie może być więcej niż 25% łącznie rzepaku, gorczycy, rzepiku.

Wartości przedplonowe. Jest kilka teorii mówiących dlaczego po jednych uprawach udają się bądź nie udają inne. Rośliny przedplonowe mogą wyczerpywać glebę z tych samych składników, nagromadzać podobne choroby i szkodniki, wreszcie wytwarzać substancje hamujące wzrost i rozwój roślin następczych. Uwzględnić należy także np. długość wegetacji. Na przykład roślina będąca przedplonem rzepaku musi być zbierana wcześniej, tak aby zdążyć z uprawą i siewem rzepaku jeszcze w sierpniu. Buraki, kukurydza, zwykle nie nadają się na przedplon dla zbóż ozimych, ze względu na późne zejście z pola.

Pod względem organizacyjno-technologicznym musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim potrzeby paszowe zwierząt. W gospodarstwach posiadających zwierzęta, konstrukcję płodozmianu rozpoczynamy od zapewnienia bazy paszowej.

Na drugim miejscu postawić należy możliwości i opłacalność zbytu. Produkcja musi przynosić dochód, który może zapewnić uprawa roślin towarowych. Mimo iż gospodarstwa ekologiczne cechują się większym bogactwem gatunków uprawnych, to praktyka wskazuje grupy upraw będących głównym źródłem dochodu – rodzaj specjalizacji gospodarstwa – jagodowe, warzywa, ziemniaki, orkisz, zioła. Dla roślin dających główne źródło dochodu należy stworzyć najlepsze warunki.

Jeżeli gospodarstwo specjalizuje się w produkcji ziemniaka (który zwykle przychodzi po wyczerpujących glebę zbożach) to należy zaplanować lepszy przedplon np. mieszankę zbożowo-strączkową – może nawet zbierana na zielonkę, czy strączkowe w siewie czystym. Po takim przedplonie niezbędne jest też wysianie międzyplonu zatrzymującego azot. Stworzymy wtedy najlepsze warunki dla uprawy głównej.

(rup) pr

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA