Pomoc suszowa 2019 + Covid-19 a pomoc covidowa – dwa różne nabory, jeden nie wyklucza drugiego

Napisał  Wrz 23, 2020

Aktualnie w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają dwa równoległe nabory wniosków: jeden dotyczący pomocy suszowej/covidowej, drugi pomocy covidowej. Przedstawiamy różnice w obu działaniach i przypominamy, że skorzystanie z jednego działania, nie wyklucza otrzymania pomocy także w drugim.

Rolnicy często pytają czy pomoc suszowa/covidowa a pomoc covidowa to jest to samo i czy jeśli skorzysta się z jednej, to z drugiej już nie można? Rzeczywiście można trochę się pogubić – dwa różne, choć podobne z nazwy działania zostały uruchomione niemal w tym samym czasie.

Pomoc suszowa 2019 + Covid-19.

Dla kogo? Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku z Covid-19 i którym jednocześnie nie została przyznana pomoc związana z wystąpieniem klęski żywiołowej. Konieczne jest zrzeczenie się prawa do pomocy i wycofanie wniosku oczekującego na rozpatrzenie (oświadczenie zawarte jest w treści aktualnie składanego wniosku).

Termin. Wnioski można składać od 13 sierpnia br. Ostateczny termin ich złożenia nie został określony, jednak pomoc musi być przyznana do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie wypłacona. Szybsze złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wysokość pomocy. Pomoc w takiej samej wysokości jakby została przyznana na dotychczasowych zasadach.

Pula środków. 400 mln złotych z pomocy krajowej.Pomoc covidowa dla rolników.
Dla kogo? Wsparciem objęci są rolnicy prowadzący produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami Covid-19. Chodzi o bydło mięsne, krowy (mleko), trzodę chlewną, owce, kozy, drób rzeźny i nieśny oraz uprawę roślin ozdobnych.

Termin. Wnioski można składać od 9 do 30 września br. Termin nie podlega przywróceniu! Decyzje o przyznaniu pomocy i wypłaty będą zrealizowane do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość pomocy. Pomoc ma formę ryczałtu. Wypłacana będzie w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Pula środków. 1,2 mld zł z PROW 2014-2020 oraz pomocy krajowej.

Złożenie wniosku na jedno z tych działań nie wyklucza możliwości składania wniosku na drugie działanie. Warunkiem jest jednak, by łączna pomoc w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie przekroczyła 100 000 EURO na rolnika/przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia