fbpx

Na co rolnicy mogą złożyć wnioski jeszcze w tym roku

Napisał  Wrz 23, 2021

Jeszcze do końca tego roku rolnicy będą mogli złożyć wnioski o dotacje w kilku działaniach PROW. Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostaną uruchomione cztery nabory.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Nabór wniosków na to działanie rozpocznie się 28 września i potrwa do 26 listopada. O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi chów lub hodowlę minimum 50 świń lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”.

Celem działania jest zapobieganie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc polega na refundacji 80% kosztów kwalifikowanych. Środki uzyskane z dotacji mogą zostać wykorzystane na:
- ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
- utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
- zakup urządzeń do dezynfekcji lub
- przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach lub
- przebudowę/remont pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, lub
- budowę/przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń lub
- zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie.

W związku z rozprzestrzenianiem się ASF, obecnie rolnicy hodujący trzodę chlewną zobowiązani są do posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego, ogrodzenia chlewni oraz terenu koło niej, przygotowania strefy „czystej” i „brudnej”, posiadania mat wjazdowych, czyszczenia i dezynfekowania pomieszczeń oraz posiadania prowadzonej na bieżąco dokumentacji m.in. związanej z ewidencją wejść do chlewni, wjazdów pojazdów na teren gospodarstwa, zmianą struktury stada świń oraz stosowanych leków. Uruchamiane po raz kolejny działanie jest okazją do pokrycia kosztów tych wydatków.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 20 października i potrwa do 31 listopada. Z pomocy mogą skorzystać grupy producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne oraz organizacje producentów. Pomoc przyznawana jest w formie procentowego ryczałtu od wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Nabór wniosków rozpocznie się w listopadzie. O wsparcie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie. Z pomocy mogą skorzystać osoby, które po raz pierwszy będą prowadzić działalność gospodarczą, przez ostatnie 24 miesiące miały ją zawieszoną oraz te, które swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik utworzy. Pomoc może wynosić od 150 tys. zł do 250 tys. zł. Firma, która powstanie z pomocą dotacji może mieć charakter pozarolniczy. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny będzie można składać od listopada w biurach powiatowych ARiMR. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 500 tys. zł. Natomiast osoby, które podejmą się prowadzenia działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie do 100 tys. zł.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj