fbpx

Rusza nabór wniosków na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Napisał  Wrz 28, 2021

Z dniem 28 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". Kto może ubiegać się o pomoc?

Celem programu jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Nabór wniosków potrwa do 26 listopada 2021 r.

Kto może ubiegać się o pomoc? O wsparcie ubiegać się będą mogli rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc w wysokości do 100 tys. zł rolnicy mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:
- 230 zł - koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia,
- 2 100 zł - koszt wykonania 1 bramy,
- 710 zł - koszt wykonania 1 furtki.

Drugą grupą ubiegającą się o wsparcie są spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych:
- przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego,
- budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem,
- prac na sieciach drenarskich.

będą mogły się ubiegać o wsparcie w tym zakresie dopiero w kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji: osobiście lub przez upoważnioną osobę, elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: