fbpx
Młody rolnik 2022 – rusza nabór wniosków fot. Adobe Stock

Młody rolnik 2022 – rusza nabór wniosków

Napisał  Mar 31, 2022

Jeśli masz mniej niż 40 lat, posiadasz zawodowe kwalifikacje rolnicze lub planujesz je nabyć, a do tego posiadasz od co najmniej dwóch lat nie mniej niż hektar ziemi – możesz wystąpić do ARiMR z wnioskiem o premię w wysokości 150 tysięcy złotych.

Nabór wniosków rozpoczął się 31 marca i potrwa do 29 maja 2022 roku. Tu już ósma edycja wsparcia dla młodych rolników, które jest wypłacane w postaci bezzwrotnej premii przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to bezzwrotna premia z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Definicja młodego rolnika

Premia dla młodych rolników przeznaczona jest dla osób, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Jaka jest wysokość premii?

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu.

Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski od adeptów rolnictwa zainteresowanych wsparciem są przyjmowane przez oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa w dniach od 31 marca do 29 maja 2022 r.

Wnioski można składać osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

- Tegoroczny nabór jest już ósmym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ok. 3,27 mld zł – informuje w komuikacie prasowym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

Rzuć na to okiem!