fbpx
Ukraińskie zboże czeka na eksport fot. Александр Беспалый / Adobe Stock

KE: 20 mln ton zbóż ma zostać wywiezione z Ukrainy przy użyciu infrastruktury UE

Napisał  Maj 24, 2022

Plany Komisji Europejskiej zakładają, że zboże ma zostać wywiezione z Ukrainy przed upływem trzech miesięcy. W ramach działań solidarnościowych Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy Komisja Europejska przedstawiła szereg działań mających pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych.

Problem dotyczy zbóż, które utknęły na Ukrainie w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i blokady ukraińskich portów. Ukraińskie zboża i inne produkty rolne nie mogą być dostarczane do swoich miejsc przeznaczenia. Według analitykówm, ekspertów i ekonomistów sytuacja ta zagraża ogólnoświatowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba ustanowienia alternatywnych szlaków logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich rodzajów transportu.

Komisja Europejska 12 maja 2022 roku opublikowała komunikat w którym przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „korytarzy solidarnościowych”, aby Ukraina mogła eksportować zboża, ale także importować potrzebne jej towary, począwszy od pomocy humanitarnej, po pasze dla zwierząt i nawozy.

- 20 mln ton zbóż ma zostać wywiezione z Ukrainy przed upływem trzech miesięcy przy użyciu infrastruktury UE. Jest to gigantyczne wyzwanie, więc zasadnicze znaczenie ma koordynacja i optymalizacja łańcuchów logistycznych, wprowadzenie nowych dróg i unikanie wąskich gardeł w największym możliwym stopniu – ocenia europejska Komisarz ds. transportu Adina Vălean.

W komunikacie Komisja przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „korytarzy solidarnościowych”, aby Ukraina mogła eksportować zboża, ale także importować potrzebne jej towary, począwszy od pomocy humanitarnej, po pasze dla zwierząt i nawozy.

- W naszym komunikacie przedstawiamy rozwiązania nadzwyczajne, ale również średnio- i długoterminowe działania, których celem jest lepsze połączenie i zintegrowanie infrastruktury ukraińskiej z unijną. Zarówno w przypadku średnio- i długoterminowych rozwiązań będziemy pracować z ukraińskimi władzami i ściśle współpracować szczególnie z sąsiednimi państwami członkowskimi, które nie szczędziły wysiłków pomagając podczas tego kryzysu. - informuje KE.

Pilne działania, aby rozwiązać problem wąskich gardeł

Komisja Europejska ocenia, że pomimo natychmiastowych wysiłków podejmowanych przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie w celu ułatwienia przekraczania granic między Ukrainą a UE tysiące wagonów i samochodów ciężarowych czekają na odprawę po stronie ukraińskiej, a średni czas oczekiwania dla wagonów wynosi 16 dni, a na niektórych granicach dochodzi nawet do 30 dni.

Wagony trzeba przeładowywać ze względu na różnicę w szerokości torów po stronie ukraińskiej i UE

Jeszcze więcej zboża gotowego do wywozu czeka na eksport w ukraińskich silosach. Wyzwaniem są różne szerokości torów: ukraińskie wagony nie są kompatybilne z większością sieci kolejowej UE, w związku z czym większość towarów musi zostać przeładowana na samochody ciężarowe lub wagony, które pasują do standardowej szerokości toru w UE.

Proces ten jest czasochłonny i nie ma zbyt wielu obiektów przeładunkowych wzdłuż granic. W celu usunięcia tych przeszkód i ustanowienia korytarzy solidarnościowych Komisja, wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, będzie pracować nad następującymi działaniami priorytetowymi w perspektywie krótkoterminowej: Dodatkowy tabor towarowy, statki i samochody ciężarowe: Komisja wzywa uczestników rynku UE do pilnego udostępnienia dodatkowych pojazdów. W celu dopasowania popytu i podaży oraz nawiązywania odpowiednich kontaktów Komisja utworzy platformę logistyczną kojarzenia ofert i zwróci się do państw członkowskich o wyznaczenie specjalnych punktów kontaktowych ds. korytarzy solidarnościowych (punkt kompleksowej obsługi).

Przepustowość sieci transportowych i terminali przeładunkowych: Należy nadać priorytet ukraińskim rolnym przesyłkom eksportowym, a zarządcy infrastruktury powinni udostępnić przydziały czasu na potrzeby tego wywozu.

Komisja wzywa również uczestników rynku do pilnego przekazania ruchomych urządzeń przeładunkowych do zbóż do odpowiednich terminali granicznych, aby przyspieszyć przeładunek. Umowa o transporcie drogowym z Ukrainą usunie również wąskie gardła.

Aby zachęcić przewoźników z UE do zezwalania swoim pojazdom na wjazd na Ukrainę, Komisja zbada również możliwości wprowadzenia dodatkowych gwarancji finansowych.

Operacje celne i inne inspekcje: Komisja wzywa organy krajowe do stosowania maksymalnej elastyczności i zapewnienia odpowiedniego personelu w celu przyspieszenia procedur na przejściach granicznych. Składowanie towarów na terytorium UE: Komisja dokona oceny dostępnej pojemności.

(rpf) kp / Źródło: KE

Udostępnij:

1 komentarz

  • farmer
    Link do komentarza farmer niedziela, 29 maj 2022 21:49

    pomagamy ukraincom a sami mamy miliony problemów ale moze to taka taktyka zeby ruska swołocz nie stanęła pod naszą granicą gotowa do ataku

Skomentuj