fbpx
Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się aplikacją suszową. fot. Adobe Stock

Pomoc suszowa: Wadliwym działaniem aplikacji zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich

Napisał  Lis 11, 2022

Problemy z działaniem rządowej aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą” sygnalizują rolnicy z całej Polski, bowiem rządzący wystawili ich na bardzo trudną próbę, przekazując do użytkowania narzędzie mające rzekomo usprawnić sam proces wnioskowania o odszkodowanie, tzw. suszowe.

Przypominamy, że wyłącznie aplikacja suszowa, udostępniona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozwala na złożenie wniosku o tzw. pomoc suszową. Okazało się jednak, że próba transformacji cyfrowej w tym przypadku mocno zawiodła, a rolnicy dostali do dyspozycji narzędzie, które w teorii miało być pomocne, a stało się przysłowiowym bublem.

W związku z informacjami przekazywanymi przez obywateli oraz na podstawie doniesień medialnych, Rzecznik Praw Obywatelskich zebrał informacje o istotnych problemach związanych z funkcjonowaniem rządowej aplikacji suszowej uruchomionej w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009).

Duża ilość składanych wniosków (na co aplikacja powinna być przygotowana), spowodowała w minionych tygodniach zawieszanie się rządowej „apki”, a to uniemożliwiało potencjalnym beneficjentom pomocy, skuteczne złożenie wniosku.

Jakie problemy napotkali rolnicy chcący złożyć wniosek przez aplikację suszową „Zgłoś szkodę rolniczą”?


Problemy z aplikacją suszową to między innymi:
- brak możliwości zalogowania się,
- aplikacja zawiesza się,
- brak możliwość pobrania kalkulacji. Przypominamy, że kalkulacja wygenerowana przez aplikację jest konieczna dla złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
- nieadekwatne do rzeczywistości szacowanie strat.

O ponowne ogłoszenie naboru wniosków za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wystąpił Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. KRIR zaznacza, że z takiej możliwości skorzystano w 2021 r., kiedy to na podstawie podpisanego w dniu 18 listopada 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy, i którzy nie złożyli do dnia 15 października 2021 r. wniosków o oszacowanie strat w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, mogli złożyć wniosek o oszacowanie strat za pomocą aplikacji do dnia 30 listopada 2021 r. Termin składania wniosków przez aplikację został obecnie wydłużony do 23 listopada 2022 roku.

Jednym z problemów zgłaszanych przez rolników jest nieadekwatny sposób dokonywania szacunku strat spowodowanych suszą. 15 września 2022 roku do szefa resortu rolnictwa zwrócił się również Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, który wnosi o ponowne przeanalizowanie działania aplikacji suszowej, która wskazuje suszę tylko na glebach kategorii I, co ostatecznie przekłada się na szacowanie strat w gospodarstwach na poziomie kilkunastu procent, podczas gdy susza widoczna była przez cały okres wegetacyjny, a straty w zbożach, roślinach oleistych, kukurydzy, a w szczególności w trawach sięgały do 50% całego plonu.

- Opisana wyżej sytuacja budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Po stronie poszkodowanych suszą rolników istnieje bowiem obecnie stan dużej niepewności dotyczącej możliwości otrzymania państwowej pomoc – alarmuje KRIR.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik Praw Obywatelskich działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie oraz o wskazanie konkretnych działań podjętych przez MRiRW w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rządowej aplikacji rządowej.

RPO poprosił też o wskazanie, czy Ministerstwo prowadzi ewaluację funkcjonowania aplikacji oraz czy do resortu wpływają skargi obywateli dotyczące funkcjonowania aplikacji, a jeśli tak w jakiej liczbie.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

Udostępnij: