REKLAMA

Przegląd jesiennych szkodników rzepaku ozimego


Szkodniki atakujące rzepak ozimy są szczególnie aktywne podczas ciepłej i długiej jesieni oraz łagodnej zimy. Dowiedz się co zagraża plantacjom rzepaku ozimego i jakie środki chemiczne można zastosować do ich zwalczania.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Szkodniki atakujące rzepak ozimy są szczególnie aktywne podczas ciepłej i długiej jesieni oraz łagodnej zimy. Dowiedz się co zagraża plantacjom rzepaku ozimego i jakie środki chemiczne można zastosować do ich zwalczania.

Szkodniki gustują szczególnie w młodych siewkach. Szkodliwość poszczególnych z nich jest różna, a na ich liczebność wpływa wiele czynników m.in. płodozmian, sposób prowadzenia uprawy czy przebieg pogody.

Jesienią na młodych roślinach rzepaku najbardziej aktywnie żerują pchełki rzepakowe i ziemne, tatniś krzyżowiaczek, rolnice, chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, śmietka kapuściana, mszyce, ślimaki.

Pchełka rzepakowa jest chrząszczem wyrządzającym szkody zarówno w postaci larwy, jak i osobnika dorosłego. Larwy wgryzając się do nerwów głównych liści i ogonków liściowych, żerując również wiosną w pędach głównych i szyjce korzeniowej rośliny. Postaci dorosłe żerują na wschodach rzepaku ozimego, gdzie składają jaja. Efekty żerowania pchełek rzepakowych to osłabienie roślin, spadek plonu, zamieranie roślin. Próg szkodliwości to trzy chrząszcze na 1 mb rzędu roślin. Środki chemiczne, którymi można zwalczać pchełki rzepakowe to Decis Mega 50 EW, Karate Zeon 050 CS, Patriot 100 EC.

Pchełki ziemne – największe szkody wywołują chrząszcze wyjadając w liścieniach i liściach młodych roślin wgłębienia i otwory. Roślina przez to szybko traci wodę i usycha. Progiem szkodliwości jest jeden chrząszcz na 1 mb rzędu roślin. Środki chemiczne do zwalczania: Basudin 25 EC, Cymbusz 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Gardona 24 EC, Karate Zeon 050 CS, Khoisan 25 EC, Metation E-50, Patriot 100 EC, Ripcord 10 EC, Sherpa 25 EC, Sumicidin 20 EC.

Tatniś krzyżowiaczek – szkody wywołuje gąsienica tego motyla, który podczas ciepłej jesieni składa jaja na dolnej stronie liści rośliny. Gąsienice wyjadają otworki również na spodniej stronie liścia, co w przypadku silnego porażenia powoduje uschnięcie rośliny. Progiem szkodliwości jest jedna gąsienica na jednej roślinie. Środki chemiczne dedykowane do zwalczania tego motyla to m.in. Coragen 200 SC, Dursban 480 EC.

Rolnice – motyle, których gąsienice początkowo żerują na nadziemnych częściach roślin, w późniejszym czasie schodzą do gleby uszkadzając korzenie, a nocą podgryzając rośliny u nasady. Uszkodzenia w okolicy szyjki korzeniowej powodują przewracanie się i zamieranie roślin. Próg szkodliwości to 6-8 gąsienic na 1 m2. W skutecznym zwalczaniu rolnic niezbędne jest nocne opryskiwanie preparatami chemicznymi, gdy szkodniki te wychodzą na powierzchnię. Środki chemiczne: Dursban 480 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS.

Chowacz galasówek – chrząszcze pojawiają się w sierpniu, a do listopada składają jaja do szyjki korzeniowej rzepaku. Larwy żerują w naroślach korzeni aż do nadejścia zimy. Roślina zaatakowana przez tego szkodnika ma obniżoną zdolność przezimowania. Próg szkodliwości wynosi 2-3 chrząszcze na 1m2. Przy niewielkim nasileniu szkodnika można zastosować zaprawy chemiczne Chinook 200 FS, Cruiser OSR 322 FS, Marshal 250 DS. Środki chemiczne: Cymbusz 10 EC, Decis 2,5 EC, Metation E-50, Owadofos 50, Proteus 110 OD, Ripcord 10 EC, Sherpa 25 EC, Sumicidin 20 EC.

Gnatarz rzepakowiec – szkodliwą formą są larwy, które zjadają liście. Młode larwy występują na spodniej stronie liścia, zjadając miękisz i wygryzając dziurki. Starsze uszkadzają całą blaszkę, doprowadzając nawet do gołożeru jeśli występują w dużym nasileniu. Zazwyczaj żerują do wystąpienia pierwszych przymrozków. Progiem szkodliwości jest jedna larwa na roślinie. Środki chemiczne: Decis Mega 50 EW, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS, Patriot 100 EC.

Śmietka kapuściana – larwy tej muchówki zjadają drobne korzenie i przegryzają szyjkę korzeniową, drążąc w niej chodniki. Uszkodzony rzepak słabo zimuje, jest podatny na wyleganie i zbyt wcześnie dojrzewa. Próg szkodliwości to jedna śmietka w żółtym naczyniu przez 3 dni. Środki chemiczne: Dursban Delta 200 CS, Delta 50 EW, Decis Mega 50 EW, Karate 050 EC, Karate Zeon 050 CS, Kirkuk B 050 CS, Proteus 110 OD, Sumi Alpha 050 EC, Wojownik 050 CS.

Mszyca kapuściana – na rzepaku ozimym pojawia się w czasie trwającej przez dłuższy suchej i ciepłej jesieni. Progiem szkodliwości są dwie kolonie na 1m² na brzegu pola. Środki chemiczne: Agria-Deltametryna 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW.

Ślimaki – największe szkody wyrządzają ślimaki nagie (pomrowik plamisty, ślinik luzytański, ślinik wielki). Zjadają całe fragmenty roślin, wygryzając otwory w liściach. Szczególnie zagrożony jest kiełkujący rzepak i młode siewki. Konsekwencją żerowania ślimaków na rzepaku ozimym jest jego obniżona zimotrwałość. Progiem szkodliwości jest 5% zniszczonych roślin. Środki chemiczne: Anty–Ślimak Spiess–Urania 04 GB, Glanzit 06 GB, Ślimakom 06 GB, Ślimax 04 GB.

(rup) jm


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA