REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Redakcja - Prawo i Finanse
26.01.2022
chat-icon 0

Podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Propozycja dotyczy zmian zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wymagań, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez Inspekcję.

Ministerstwo zapewnia, że chce stworzyć wszystkim firmom uczciwe warunki konkurencji rynkowej. Dotyczy to także ochrony konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami, które m.in. nie stosują zasad rzetelnego oznakowania i oferują konsumentom wyroby o niewłaściwej jakości handlowej.

Najważniejsze rozwiązania proponowanych zmian w ustawie przyjętych przez Radę Ministrów:

Doprecyzowane zostaną zasady prowadzenia kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej


Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotyczy to m.in.:


- uzupełnienia definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych;


- wprowadzenia definicji zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość;


- wprowadzenia instytucji anonimowego pobrania próbki;


- kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli;


- umożliwienia kontroli działalności podmiotów, które prowadzą sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego, poprzez zakup kontrolny produktu;


- przyznania Inspekcji możliwości stosowania sankcji związanych z realizacją nowych zadań dotyczących nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Uwzględnione zostaną wnioski organizacji branżowych oraz producentów dotyczące uzupełnienia przepisów umożliwiających stosowanie oznaczenia „Produkt polski”. Chodzi o rozszerzenie tych przepisów na wody mineralne, źródlane, stołowe i sól przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz kwiaty, nasiona, bulwy i cebule.

Umożliwione zostanie także oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz unijnymi systemami jakości żywności znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące zapewnienia identyfikacji środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, tj. m.in. szkodnikom, które atakują rośliny.

- Wprowadzone zostaną przepisy, które umożliwią rolnikom, którzy realizują działanie „Dobrostan zwierząt” PROW 2014-2020, dobrowolne oznakowanie produktów informacją ,,Dobrostan Plus”.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA