23.6°C

Materiał szkółkarski – kolor etykiety ma znaczenie fotolia

Materiał szkółkarski – kolor etykiety ma znaczenie

Napisał  Lip 15, 2020

Oznakowanie materiału szkółkarskiego jest podstawowym i szczegółowym źródłem informacji o materiale i podstawą do jego reklamacji. Już sam kolor urzędowej etykiety powinien sygnalizować kupującemu z jakiego rodzaju kategorią materiału ma do czynienia.

Wprowadzany do obrotu materiał szkółkarski roślin sadowniczych kategorii elitarny lub kwalifikowany zaopatrzony jest w urzędową etykietę, zawierającą również paszport roślin, która w widoczny sposób umieszczona jest na roślinach lub częściach roślin lub na opakowaniu, wiązce lub pojemniku.

Dla materiału w kategorii elitarny w stopniu przedbazowy (PB) i bazowy (B) jest to etykieta w kolorze białym z fioletowym ukośnym paskiem, w kategorii kwalifikowany (C) kolor niebieski. Informacje znajdujące się na urzędowej etykiecie to m.in. unikalny numer dostawcy w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, oznaczenie kraju pochodzenia, nazwa gatunku w języku polskim i łacińskim, nazwa odmiany, podkładki, kategoria lub stopień kwalifikacji, rok dokonania oceny, ilość i wiek, numer etykiety.

Materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany wprowadzany lub znajdujący się w obrocie składający się z różnych odmian lub rodzajów materiału w tych kategoriach zaopatruje się w szkółkarski dokument towarzyszący.

Do wprowadzonego do obrotu materiału szkółkarskiego CAC dostawca dołącza informację, zwaną szkółkarskim dokumentem dostawcy. Jeżeli szkółkarski dokument dostawcy umieszczany jest bezpośrednio na materiale CAC, to w takim przypadku może mieć formę etykiety w kolorze żółtym. Do materiału szkółkarskiego CAC dołącza się także paszport roślin.

(rup) rp / Źródło: PIORIN

reklama