REKLAMA

W tym roku Powszechny Spis Rolny


Główny Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał w tym roku Powszechny Spis Rolny. Będzie on prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

fot. MG
REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał w tym roku Powszechny Spis Rolny. Będzie on prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest obowiązkowy. Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne:
- osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
- osób prawnych;
- jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Powszechny Spis Rolny ma na celu:
- dostarczenie źródła informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
- analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020 (ostatni spis rolny w Polsce dokonany był w 2010 r.),
- wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie - Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie za pomocą trzech kanałów:
1. Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
2. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
3. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Jak podaje GUS, dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w gminnych biurach spisowych zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy, w celu dokonania samospisu.

Podczas spisu będzie należało udzielić takich informacji jak:
- osoba kierujące gospodarstwem rolnym,
- położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
- osobowość prawna,
- typ własności użytków rolnych,
- rodzaj użytkowanych gruntów,
- powierzchnia zasiewów według upraw,
- zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
- pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
- rodzaju budynków gospodarskich.

Źródło: spisrolny.gov.pl


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA