REKLAMA

Wapnowanie gleb – ostatni rok funkcjonowania programu. Wnioski o wsparcie do 31 października

Super Visor
13.06.2023
chat-icon 1

W 2023 roku kończy się prowadzony od 2019 r. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Wnioski o dofinansowanie można składać tylko do 31 października br.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Koszty kwalifikowane to koszty zakupu wapna nawozowego, z wyłączeniem kosztów transportu i wysiewu:
- wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. nr 183 poz. 1229);
- środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Przyjęte zasady (ust. 7.3 pkt 4 Programu) zakładają, że dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć, które skutkują poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie potwierdzone pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata (liczone od daty zawarcia umowy).

Dofinansowaniem zgodnie z założeniami przyjętymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objęte są tzw. koszty kwalifikowalne poniesione przez producentów rolnych do 31 października 2023 r. Oznacza to, że data na fakturze dokumentującej zakup wapna nawozowego nie może być późniejsza niż 31.10.2023 r.

(rup) Źródło: MRiRW

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


sylwek 13.06.2023

wapnowanie to dobra sprawa dla gleb, mam nadzieje ze jakos to bedą jednak kontynuować

1 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA