fbpx
Rola pasterstwa w nowej Wspólnej Polityce Rolnej fot. Adobe Stock

Rola pasterstwa w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

Napisał  Lut 06, 2021

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się z przedstawicielami Związku Podhalan w Polsce. Rozmowy dotyczyły wypasu kulturowego, między innymi w kontekście prac nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Obecnie dużym problemem dla osób zajmujących się wypasem owiec na halach i produkcję serów jest to, że nie są one właścicielami ani gruntów, ani zwierząt, wobec czego nie otrzymują wsparcia ze środków WPR, chociaż to od nich zależy utrzymanie i jakość przyrodnicza pastwisk.

Przedstawiciele Związku Podhalan przedstawili rozwiązania dotyczące pasterstwa stosowane w innych krajach UE takich jak: Francja, Niemcy, Słowacja, Czechy czy Rumunia.

Bacowie zwrócili uwagę na kłopoty związane z nieuczciwą konkurencją, jaką stanowią dla produktów certyfikowanych produkty standardowe. Brak odpowiedniej wiedzy na temat produktów sprawia, że turyści nie potrafią odróżnić produktu lokalnego, certyfikowanego, czyli np. prawdziwego oscypka od „sera górskiego”, który certyfikatu nie posiada. W rozwiązaniu tego problemu mogłaby pomóc promocja produktów i rzetelna informacja o składzie i sposobach ich wytwarzania.

Podczas spotkania minister Grzegorz Puda podkreślił, że kluczowe znaczenie dla poprawy opłacalności produkcji i rozwoju rynków dla produktu wytwarzanego na terenach górskich ma promocja korzystnych trendów rozwojowych takich, jak wzrost sprzedaży bezpośredniej specjałów górskich, takich jak: oscypek, redykołka, bryndza, bundz i inne sery oraz wzrost produkcji żywności wysokiej jakości, w tym ekologicznej. Bacowie wskazali również na konieczność rekompensowania kosztów wynikających z tradycyjnej, ekstensywnej produkcji owczarskiej.

W ostatnich latach wprowadzono w ramach WPR rozwiązania ukierunkowane na wsparcie tradycyjnego rolnictwa górskiego, jak np. powiązanie płatności ONW z produkcją zwierzęcą oraz nowe rozwiązania w zakresie rzeźni rolniczych, jednak działania te w dalszym ciągu są niewystarczające. Rozmowy na temat wsparcia wypasu tradycyjnego mają być kontynuowane.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: