REKLAMA

Zyskaj dopłatę do ubezpieczenia inwentarza – kolejny nabór wniosków od 1 grudnia


W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 mln euro, a rozpoczynający się 1 grudnia nabór będzie przeprowadzony po raz drugi w tym roku.

REKLAMA

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 mln euro, a rozpoczynający się 1 grudnia nabór będzie przeprowadzony po raz drugi w tym roku.

To pomoc finansowa w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”, na którą nabór będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. Z tej formy dofinansowania mogą skorzystać hodowcy drobiu, bydła i świń, mający zarejestrowaną działalność produkcyjną.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia, jest również prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzony jest chów tych zwierząt. Kolejnym warunkiem, który muszą spełnić rolnicy wnioskujący o pomoc jest zawarta umowa ubezpieczenia od ryzyka strat spowodowanych salmonellą, które powinno obejmować:
- 1000 sztuk: rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego,
- 14 sztuk świń,
- 4 sztuki bydła.

Dofinansowanie do opłaconej składki ubezpieczenia wynosi 70 procent jej wartości, a warunkiem przyznania wsparcia, jest posiadanie umowy ubezpieczenia, której warunki wskazują, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód wynoszących ponad 20 proc. Następna ważna kwestia to okres, który został objęty ubezpieczeniem rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku, a rolnik zainteresowany dofinansowaniem nie może korzystać z innych form wsparcia dotyczących dopłat do ubezpieczenia.

Wnioski będzie można składać osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dokumenty będą przyjmowane przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA