20,9°C

reklama
reklama

Puda: Musimy postawić na gospodarstwa rodzinne

Napisał  Cze 21, 2021

Aby środowisko naturalne było czyste, a krajobraz piękny, musimy postawić na rolnictwo zrównoważone, a temu modelowi rozwojowemu mogą sprostać tylko gospodarstwa rodzinne – mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas panelu „Zielony Ład w rolnictwie szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych”.

W swoim wystąpieniu minister Grzegorz Puda zwrócił uwagę, że małe rodzinne gospodarstwa stanowią większość światowych gospodarstw rolnych. Natomiast ogłoszony w 2014 roku Rzymie raport Organizacji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa wskazuje, że rodzinne gospodarstwa rolnicze dostarczają ponad 80 proc. żywności produkowanej na świecie wykorzystując ok 75% gruntów. Według wyników badań ogłoszonych w „Nature Zrównoważony Rozwój” małe rodzinne gospodarstwa nadal realizują model zrównoważonego rolnictwa.

A właśnie na tym modelu mam zależy – powiedział polski minister dodając, że - to właśnie na terenach rolniczych produkowana jest żywność i surowce do jej produkcji. Zwrócił przy tym uwagę, że na skażonych terenach nie jest możliwe wyprodukowanie żywność spełniającej nie tylko najwyższe, ale nawet podstawowe standardy żywności bezpiecznej dla naszego zdrowia.

Specjalizacja produkcji rolniczej oznacza ograniczenie znaczenia płodozmianu jako czynnika produkcyjnego lub nawet wyeliminowania go całkowicie. Ogranicza, a nawet uniemożliwia użycie nawozów naturalnych zastępując je chemicznymi. Koncentracja upraw i koncentracja chowu prowadzi do koncentracji patogenów, szkodników i chwastów, których zwalczanie wymaga intensywnego stosowania pestycydów i zanieczyszcza środowisko i wywołuje erozję. To z kolei powoduje zanik bioróżnorodności. – Gospodarstwa rodzinne, w przeciwieństwie do wyspecjalizowanych przemysłowych, znacznie łatwiej mogą dostosować produkcję do potrzeb rynku. To podstawowe atuty polskiego rolnictwa – powiedział minister. – Mamy w Polsce w dalszym ciągu ok. 18 milionów ha gruntów klasyfikowanych jako rolne. Wykorzystanie tej przestrzeni pozwala na produkcję bez niszczących naturalne środowisko działań. To nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń Polaków.

Uczestniczący w panelu komisarz Janusz Wojciechowski powiedział, że kwestia emisji gazów cieplarnianych wymaga sprawiedliwego systemu, zatem ma być uwzględniony różny poziom emisji gazów cieplarniach w poszczególnych krajach. Komisarz uznał za kluczowe w realizacji Zielonego Ładu wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, budowanie krótkich łańcuchów dostaw i odbudowanie rynków lokalnych. Zgodził się również z poglądem przedstawionym przez ministra Grzegorza Pudę, że środki pochodzące z funduszy rolnych muszą trafiać do rolników. Natomiast na rozwój obszarów wiejskich, poprawę jakości życia i infrastrukturę techniczną z innych funduszy, m.in. z funduszu spójności.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj