fbpx

Inspekcja Ochrony Roślin kontroluje winnice

Napisał  Sie 21, 2021

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza kontrole upraw winorośli. Kontrolowane podmioty wpisane są do ewidencji prowadzonej przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kontrole realizowane są u producentów wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski. Kontrole u producentów mają na celu:
- ustalenie zgodności informacji w ewidencji KOWR ze stanem faktycznym (lokalizacja uprawy winorośli, nazwa odmiany oraz powierzchnia uprawy poszczególnych odmian),
- sprawdzenie czy uprawiane odmiany winorośli spełniają wymagania określone w przepisach prawa.

Odmiany Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont nie są dozwolone do sadzenia w celu produkcji wina.Przy zakładaniu nowych winnic należy zwrócić szczególną uwagę na:
- pochodzenie materiału rozmnożeniowego użytego do założenia plantacji – czy został zakupiony u podmiotów uprawnionych do prowadzenia obrotu tym materiałem,
- zaopatrzenie sadzonek winorośli w paszport roślin, który gwarantuje, że sadzonki winorośli, którym on towarzyszy są wolne od agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych oraz spełniają określone wymagania jakościowe i zdrowotności.

(rpf) jp / Źródło: www.piorin.gov.pl

Udostępnij:

Skomentuj