fbpx

Nieruchomość rolna a gospodarstwo rolne - porównanie, różnice

Napisał  Sty 13, 2022

Na rynku nieruchomości istnieją różnego rodzaju podziały i kategorie, które często wynikają z obowiązującego prawa. To właśnie dzięki nim możemy odróżniać zwyczajne nieruchomości mieszkalne od tych, na których można prowadzić różnego rodzaju uprawy i hodowle.

Mowa tutaj oczywiście o rozmaitych nieruchomościach i gospodarstwach rolnych. Zasady, które ich dotyczą powstały w celu prawnego uregulowania rolnictwa i zakończenie tzw. samowolki. Dzięki nim dziś ziemię może uprawiać wyłącznie osoba, która ma przeznaczony do tego odpowiedni teren, a także kwalifikacje, co skutkuje bardzo dobrym zarządzaniem i bardzo wysoką jakością produktów końcowych.

Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że gospodarstwo rolne i nieruchomość rolna to tak naprawdę dwie różne rzeczy i omyłkowo używają tych terminów zamiennie. Jakie są ich definicje i czym się one różnią? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule, do którego lektury serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nieruchomość rolna - definicja

Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnienia, czym w zasadzie jest nieruchomość rolna i do czego służy, warto poznać genezę tego terminu. Otóż w kwietniu 2003 roku powstała ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w naszym kraju włączona do kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm.), której celem było uregulowanie wszelkich kwestii, które związane są z prawidłowym kształtowaniem się ustroju rolnego państwa.

W szczegółach chodzi konkretnie o to, aby rolnictwem zajmowały poprzez umiejętne prowadzenie działalności, zajmowały się podmioty, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje, oraz o to, aby zapobiegać zbyt dużej koncentracji nieruchomości rolnych i ulepszyć strukturę obszarową gospodarstw. Widać więc wyraźnie, że ustanowione prawo służy do zarządzania rolnictwem w celu polepszenia jakości pracy i jej efektów.

Zgodnie z definicją, nieruchomością rolną możemy nazywać nieruchomość gruntową, której grunty mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Oprócz tego dotyczy to także produkcji sadowniczej, ogrodniczej i rybnej. Wspomniana wyżej ustawa wprowadziła jednak pewną zmianę, a mianowicie wyłączyła z definicji nieruchomości, które położone są na obszarach, które według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są do celów innych niż rolnictwo.

Żeby jednak mieć pełen obraz podobieństw i różnic między nieruchomością a gospodarstwem rolnym, musimy też poznać definicję tego drugiego.

Zgodnie z art. 55 kodeksu cywilnego, gospodarstwem rolnym są grunty rolne, do których przynależą grunty leśne, budynki oraz ich części, urządzenia, a także inwentarz, jeżeli stanowią one lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego np. łąki trwałe, grunty rolne zabudowane czy np. sady. W tej definicji mieszczą się również gospodarstwa rodzinne, które prowadzone są przez rolników w sposób całkowicie indywidualny, a cała powierzchnia użytków rolnych na terenie nie przekracza 300 hektarów.

Nieruchomość rolna a gospodarstwo rolne - podobieństwa i różnice

Na pierwszy rzut oka różnice i podobieństwa między pojęciami „nieruchomość rolna” a „gospodarstwo rolne” mogą nie być tak bardzo zauważalne. Jeśli jednak przyjrzymy się im nieco bliżej, to widać wyraźnie, gdzie się one spotykają, a gdzie najmocniej rozchodzą.

Po pierwsze - powierzchnia.

W przypadku gospodarstwa rolnego powierzchnia przeznaczona pod uprawy czy hodowlę zwierząt nie może być mniejsza niż jeden hektar. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w czerwcu 2019 wspomniany jeden hektar może odnosić się do jednej lub kilku nieruchomości rolnych łącznie. Warto tutaj zauważyć, że termin “nieruchomość rolna” został użyty w kontekście części lub całości gospodarstwa rolnego. W maksymalnym uproszczeniu oznacza to więc, że gospodarstwo rolne jest zbiorem podmiotów, którymi z kolei są nieruchomości rolne.

Po drugie - przeznaczenie.

W przypadku gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją obejmuje ono zarówno nieruchomości, które przeznaczone zostały według planu zagospodarowania przestrzennego do użytku rolnego, jak i nieruchomości przeznaczone np. do celów mieszkalnych.

Zanim w życie weszła wspomniana wyżej ustawa z 2003 roku, obecnie znane nam nieruchomości rolne były określane mianem użytków rolnych. To ważny aspekt, o którym należy pamiętać podczas wypełniania wszelkich dokumentów związanych z tą kwestią.

Rozróżnienie gospodarstwa rolnego i nieruchomości rolnej bywa problematyczne także dla notariuszy. Ze względu na złożoną definicję pojawia się mnóstwo pytań, takich jak np. czy każda nieruchomość rolna, którą nabywa rolnik, musi wejść w skład gospodarstwa rolnego? Albo czy nieruchomości rolne mogą być przeznaczone na cele inne niż uprawa roślin, czy hodowla zwierząt? Odpowiedzi na nie są jednak złożone i wymagają bardzo dobrego rozeznania nie tylko w kwestii prawa dotyczącego rolnictwa.

(rpf)

Udostępnij:

Skomentuj