fbpx

Dopłaty do materiału siewnego – od 25 maja nabór wniosków o przyznanie pomocy

Napisał  Maj 24, 2022

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można wnioskować od 25 maja do 25 czerwca 2022.

Należy pamiętać, że minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla:
- pszenicy orkisz – 200 kg;
- mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Przypominamy, że w bieżącym roku do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz, a samo wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski można składać bezpośrednio do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!