REKLAMA

XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Redakcja - Prawo i Finanse
20.09.2016
chat-icon 0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w minionym tygodniu w XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które odbywało się w Jachrance.

MRiRW
REKLAMA

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w minionym tygodniu w  XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które odbywało się w Jachrance.

- Bieżąca sytuacja na rynku mleka jest nadal trudna, ale jednocześnie zauważalne są sygnały świadczące o odwróceniu negatywnych trendów, które utrzymywały się od 2014 r. – powiedział minister. 

Notowania cenowe na rynku wskazują jednak, że możemy oczekiwać poprawy i odbudowy sytuacji. Ceny przetworów mlecznych już od czerwca br. wykazują tendencję wzrostową, zwłaszcza w przypadku serów i masła, a sygnały płynące z branży potwierdzają dynamicznie rosnące zainteresowanie zakładów mleczarskich skupem większych ilości mleka.

- Niestety fakt ten nie przekłada się jeszcze w wystarczającym stopniu na ceny skupu mleka. W czerwcu co prawda odwrócona została spadkowa tendencja cenowa, jednak cena skupu mleka z lipca br. na poziomie 102 zł/100 kg jest o blisko 23 % niższa niż dwa lata temu i nie zapewnia wystarczającej opłacalności produkcji – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister przypomniał działania podejmowane już w grudniu na forum unijnym. W czerwcu wypłacona została producentom mleka pomoc finansowa, która została udostępniona na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Polska na tę pomoc otrzymała z budżetu UE kwotę 28,9 mln euro. Poza środkami unijnymi na realizację wsparcia przeznaczono z budżetu krajowego kwotę w wysokości równej środkom unijnym a wsparcie wypłacone zostało 91,5 tys. producentom mleka.

Nie wszystkie polskich postulaty zostały zrealizowane, ale jednak lipcu br. Komisja Europejska zaproponowała pakiet wsparcia rolnictwa, który kierowany jest przede wszystkim do producentów mleka. W celu umożliwienia polskim producentom wnioskowania o pomoc za dobrowolne ograniczenie dostaw mleka wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów, które powierzyło realizację tej pomocy Agencji Rynku Rolnego.

- Musimy bardzo dokładnie obserwować dalszy rozwój sytuacji na rynku mleka i monitorować czy środki finansowe, które zostały przewidziane przez UE w pakiecie z lipca 2016 r. i zasady ich rozdysponowania są adekwatne do potrzeb – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel dodając jednocześnie – że nie ulega również wątpliwości, iż nadal istnieje konieczność dalszych działań UE dotyczących zreformowania instrumentarium interwencyjnego oraz ukierunkowanego na promowanie i wspieranie eksportu.

XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej trwać będzie do 16 września br. Uczestniczą w nim m.in. ambasadorowie, radcowie rolni ambasad, urzędnicy z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele stowarzyszeń branżowych i izb rolniczy.

(rpif)
źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA