REKLAMA

Czy wiesz jakie są warunki przewozu nawozów mineralnych na bazie azotanu amonu?

Nawozy mineralne na bazie azotanu amonu o zawartości powyżej 28% N, np: Saletra amonowa, Saletrosan 30, są materiałami niebezpiecznymi i muszą być transportowane jako „Materiały utleniające” klasy 5.1. Numer UN: 2067. Wymaga to zastosowania określonych warunków przewozu wynikających z przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych zawartych w Europejskiej Umowie ADR.

Fot. KP
17 lutego 2021 chat-icon0

REKLAMA
Warunki do spełnienia przy przewozie nawozów jako towarów niebezpiecznych powyżej 1000 kg to:
- przewóz powinien się odbywać odpowiednio wyposażonym pojazdem (wyposażenie przeciwpożarowe trzy gaśnice 2 kg, 6 kg i 4 kg, skrzynkę ADR ze środkami awaryjnymi i ochrony indywidualnej, tablice prostokątne odblaskowe barwy pomarańczowej z przodu i tyłu pojazdu),
- kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz powinien posiadać tzw. zaświadczenie ADR potwierdzające odbycie kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
- opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane właściwymi nalepkami i napisami,
- kierowca powinien posiadać przy sobie dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.

Są sytuacje, w których nie trzeba stosować wszystkich lub niektórych warunków Umowy ADR, dotyczy to przypadków, kiedy:

1. Rolnik przewozi nawozy na trasie: punkt sprzedaży – gospodarstwo rolne – pole (w celu ich wysiania), wówczas:
˗ opakowania nie mogą być większe niż 450 litrów i łączna ilość przewożonych nawozów nie może być większa niż 1000 kg. Opakowania nie muszą być certyfikowane i oznakowane.
˗ przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez specjalistycznego wyposażenia i oznakowania,
˗ nie jest wymagane żadne specjalistyczne szkolenie kierowcy,
˗ nie są wymagane żadne dokumenty dotyczące przewożonego towaru.

REKLAMA
2. Następuje przewóz z punktu sprzedaży do gospodarstwa w ilości do 1000 kg (opakowania większe niż 450 litrów), wtedy:
˗ opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane nalepkami i napisami,
˗ przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez oznakowania, ale wyposażonym w gaśnicę. Powinna to być gaśnica do gaszenia pożarów typu ABC, o wielkości co najmniej 2 kg, z ważnym przeglądem okresowym,
˗ kierowca powinien odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy przewozie i czynnościach ładunkowych nawozów. Szkolenie powinien przeprowadzić doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę,
˗ wymagany jest dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.

W przypadku zakupu nawozów powyżej 1000 kg wymagającego stosowania w pełni umowy ADR, kupując je powinien wymagać, aby sprzedawca dostarczył je wyspecjalizowanym transportem własnym lub wynajętym.

(rpf) jp / Źródło: WIR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Wypadki rolnicze: Nie żyje mężczyzna uderzony przez belę siana spadającą z przyczepy

Redakcja 5 czerwca 2023 chat-icon1

Wypadki przy pracy w rolnictwie to niestety dość często opisywane przez nas zdarzenia. Sytuacja, która miała miejsce w miejscowości Chludnie (województwo podlaskie, powiat kolneński, gmina Mały Płock) to przede wszystkim bieg wydarzeń, który można sobie wyobrazić zmieniając koło w załadowanej przyczepie.

Podczas prac polowych dwóch mężczyzn postanowiło wymienić uszkodzone koło w przyczepie na której przewozili  bele siana. Jak relacjonuje świadek zdarzenia, w pewnym momencie przyczepa przechyliła się, a kilka bel siana z niej spadło. Jedna z nich uderzyła w mężczyznę, który stracił przytomność, uderzenie było tak silne, że spowodowało u niego zatrzymanie krążenia.

Ceny świń: Notowania na VEZG w górę po niemal dwóch miesiącach stagnacji

Super Visor 25 maja 2023 chat-icon2

Przez niemal dwa miesiące cena świń rzeźnych na dużej niemieckiej giełdzie świń VEZG utrzymywała się na poziomie wynoszącym 2,33 euro za kilogram wagi bitej ciepłej. Od 24 do 31 maja 2023 roku na VEZG obowiązywać będzie cena 2,38 euro (10,66 zł), mamy więc do czynienia z podwyżką wynoszącą 5 eurocentów.

(rzw) Źródło: VEZG

REKLAMA