REKLAMA

Jak założyć spółdzielnię socjalną na wsi?

Redakcja
28.02.2024
chat-icon 1

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. Zakładanie spółdzielni socjalnej staje się jednym z ciekawszych kierunków przedsiębiorczości.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

To nie tylko forma organizacyjna, lecz prawdziwe wyzwanie dla tych, którzy chcą łączyć pracę z ideą społeczną. Wyjaśnimy, jak założyć spółdzielnię, opisując poszczególne wymagania.

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

W polskim prawie istnieje możliwość zakładania spółdzielni społecznych, a jedną z interesujących form tego przedsięwzięcia jest spółdzielnia socjalna. Ten rodzaj może zostać utworzony przez osoby pełnoletnie, które jednocześnie należą do jednej z określonych kategorii społecznych. Do tej grupy zaliczają się bezrobotni, osoby niepełnosprawne, jednostki uzależnione od substancji psychoaktywnych po zakończeniu leczenia, osoby chorujące psychicznie, bezdomni realizujący program wyjścia z bezdomności, osoby opuszczające zakłady karne z trudnościami w reintegracji społecznej, uchodźcy uczestniczący w programie integracyjnym oraz inne osoby, o ile ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby założycieli.

Spółdzielnia socjalna może zostać utworzona przez co najmniej trzy osoby fizyczne jako założycieli, z tym że w ciągu 12 miesięcy od rejestracji spółdzielni skład członkowski musi zostać uzupełniony do co najmniej pięciu osób. Wnioskodawcy muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do określonych kategorii społecznych, takie jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy zaświadczenie urzędu pracy o statusie bezrobotnego.

Dodatkowo, spółdzielnia socjalna może zostać założona również przez co najmniej dwie osoby prawne, takie jak organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy kościelne osoby prawne. Po utworzeniu spółdzielni, osoby prawne zobowiązane są do zatrudnienia co najmniej pięciu pracowników spośród wymienionych w ustawie w ciągu sześciu miesięcy od zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały proces zakładania spółdzielni socjalnej jest zatem ściśle regulowany przepisami prawa, mając na uwadze wspieranie osób z różnych grup społecznych oraz kreowanie pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych.

Spółdzielnia socjalna

W świetle przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni socjalnych istnieją jasno określone ramy co do liczby członków, które mogą stanowić fundament tej formy przedsiębiorstwa społecznego. Zgodnie z obowiązującym prawem spółdzielnia socjalna nie może istnieć przy liczbie członków poniżej pięciu ani przekraczać pięćdziesięciu. Jest to kluczowy element strukturalny, który ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy stabilnością organizacyjną a sprawnym funkcjonowaniem spółdzielni.

Spółdzielnia socjalna - limit osób

Warto zaznaczyć, że istnieją również warunki, które w przypadku przekroczenia ustalonego limitu liczby członków o szczególnych kwalifikacjach, będą skutkować koniecznością likwidacji spółdzielni. Ograniczenie to staje się aktualne w sytuacji, gdy liczba członków posiadających specyficzne kwalifikacje przewyższa 50% ogólnej liczby członków przez okres trzech kolejnych miesięcy. To ścisłe uregulowanie ma na celu zapewnienie równowagi w strukturze spółdzielni oraz utrzymanie zgodności z pierwotnym celem, jakim jest wsparcie określonych grup społecznych.

Warto również podkreślić, że ustalony limit maksymalnej liczby członków, wynoszący pięćdziesiąt osób, nie ma zastosowania w przypadku spółdzielni socjalnych powstałych z przekształcenia dotychczasowych spółdzielni niewidomych i inwalidów.

(rpf)

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


barbara 03.03.2024

i dobrze , warto budowac silna spolecznosc na obszarach wiejskich

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA