fbpx

Wsparcie na ekosystemy leśne – korzystna zmiana w PROW 2014-2020

Napisał  Paź 21, 2021

Do tej pory pomoc była przyznawana tylko w przypadku uszkodzeń spowodowanych procesem chorobotwórczym. Tegoroczny nabór wniosków odbędzie się na nowych, korzystniejszych warunkach.

Jak poinformował resort rolnictwa, przyznawana będzie pomoc na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu na dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych przez szkodniki, zwierzynę lub w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Dotychczas pomoc była przyznawana tylko w przypadku uszkodzeń spowodowanych procesem chorobotwórczym.

O wsparcie według korzystniejszych zasad będzie można ubiegać się już w tym roku. Nabór wniosków zaplanowany został od 22 listopada do 31 grudnia.

Podstawa prawna: 18 października 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj