REKLAMA

Rolnicy utrzymujący trzodę chlewną będą musieli spełnić nowe zasady bezpieczeństwa w strefach ASF

Komisja Europejska pracuje nad nowymi zasadami bezpieczeństwa biologicznego w strefach ASF. Nowe zasady mają dotyczyć transportu i przemieszczania świń i materiału biologicznego oraz zapewnienia wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach.

Redakcja - Zwierzęta 12.04.2021 chat-icon0

REKLAMA

Jeszcze w kwietniu mają się ukazać w tym zakresie szczegółowe rozporządzenia wykonawcze. Rolnicy będą musieli mieć czas na przygotowanie się do wdrożenia nowych zasad. Oto szczegółowe zapisy, dotyczące warunków, które będzie musiał spełnić rolnik i jego gospodarstwo, z zastrzeżeniem, że mogą one się jeszcze zmienić w trakcie trwających prac legislacyjnych:

- brak kontaktu bezpośredniego lub pośredniego utrzymywanych świń z dzikami oraz między świniami utrzymywanymi na różnych fermach (gospodarstwach)
- odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
- mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie;
- brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin po jakimkolwiek polowaniu związanym z dzikami lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;
- zakaz wstępu do gospodarstw (w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie) osób nieupoważnionych lub wjazdu nieautoryzowanych środków transportu;
- odpowiednią ewidencję osób i środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, w którym trzymane są świnie.

Pomieszczenia i budynki inwentarskie, w których utrzymywane są świnie, muszą:
- być zabudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść na teren gospodarstwa czy budynków, ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami lub ich paszą i ściółką;
- zapewnić mycie i dezynfekcję rąk;
- umożliwić czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń;
- posiadać odpowiednie przebieralnie zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których trzymane są świnie.Ponadto wymagane będzie ogrodzenie odporne na sforsowanie przez zwierzęta co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których trzymana jest pasza i ściółka. Dodatkowo każde gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną będzie musiało posiadać plan bezpieczeństwa biologicznego zatwierdzony przez właściwy organ danego państwa członkowskiego, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe.

Plan bezpieczeństwa biologicznego miałby obejmować co najmniej:
- ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref dla personelu odpowiednich do typu gospodarstwa, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;
- tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) uzgodnień logistycznych dotyczących wprowadzania nowych utrzymywanych świń do gospodarstwa;
- procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;
- zasady dotyczące spożywania żywności przez personel na miejscu (jeżeli dotyczy) oraz zakaz trzymania świń przez personel obsługujący świnie;
- specjalny program okresowych szkoleń personelu fermy;
- tworzenie i przegląd (jeżeli dotyczy) rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego oddzielenia między różnymi jednostkami epidemiologicznymi i unikania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu trzody chlewnej z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub innymi jednostkami gospodarstwa;
- procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bezpieczeństwa biologicznego podczas rozbudowy obiektów inwentarskich lub wykonywania remontów bieżących;
- audyt wewnętrzny lub samoocena wyników i plan poprawy bioasekuracji w celu egzekwowania środków bezpieczeństwa biologicznego.

Źródło: WIR (Andrzej Przepióra)


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA