fbpx
Transport zbóż z Ukrainy – samochody i wagony będą plombowane fot. Adobe Stock

Transport zbóż z Ukrainy – samochody i wagony będą plombowane

Napisał  Mar 06, 2023

Tranzyt zbóż z Ukrainy przez Polskę, która okazała się również miejscem docelowym dla tych transportów wzbudza od wielu miesięcy wiele emocji, a polskich rolników dotknęła dotkliwa obniżka cen spowodowana między innymi zapełnieniem polskich magazynów ukraińskim towarem.

Szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas spotkania z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim w dniu 3 marca 2023 roku podjęli ustalenia, które mogą przyczynić się do, mamy nadzieję, skutecznej walki z tym nielegalnym procederem.

Jak ustalili ministrowie, tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę, zarówno drogowy, jak i kolejowy, ma być zabezpieczony przez plombowanie samochodów ciężarowych oraz wagonów kolejowych, z zdejmowaniem plomb będą się zajmować wyłącznie koncesjonowane magazyny portowe albo w innych krajach, wskazanych jako docelowe.

- Zboże, którego miejscem docelowym jest Polska, będzie podlegało ścisłym kontrolom odpowiednich służb – tak jak dotychczas – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Henryk Kowalczyk podając powody tej interwencji, zwrócił uwagę na przypadki przesyłek z Ukrainy zatrzymanych z powodu stwierdzonych w nich nieprawidłowościach. Minister podkreślił też, że w interesie zarówno strony polskiej, jak i ukraińskiej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności i wysokiej jakości eksportowanych towarów rolno-spożywczych.

Z tym, że zboże przewożone przez granicę musi spełniać wszystkie niezbędne standardy zgodził się ukraiński minister Mykoła Solski, który zaproponował modyfikację procedur tranzytowych dla towarów kierowanych przez polskie porty morskie do krajów trzecich oraz towarów kierowanych przez terytorium Polski do innych państw Unii Europejskiej.

Zasady zabezpieczenia tranzytu – wspólne oświadczenie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy

Ministrowie jaką część konkluzje ze spotkania przyjęli dokument zatytułowany: Wspólne oświadczenie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy po spotkaniu w Warszawie 3.03.2023 r. Zawarto w nim ustalenia dotyczące zasad tranzytu ukraińskich zbóż i nasion oleistych przez terytorium Polski obowiązujące od 8 marca 2023 r.

Zgodnie z dokumentem: Na środki transportu drogowego będą obligatoryjnie nakładane zamknięcia urzędowe (plomby celne), które będą zdejmowane w miejscu przeznaczenia towaru.

W przypadku transportu kolejowego przewoźnik będzie miał obowiązek nałożenia plomb na każdy wagon. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na polsko-ukraińskich przejściach granicznych będą kontrolować te plomby.

W sytuacji stwierdzenia niezgodności pomiędzy deklarowanym a faktycznym miejscem rozładunku towaru strona ukraińska wykluczy spedytorów, którzy dopuścili się takich nieprawidłowości, z dalszych operacji przewozowych.

Zboże pozostające w Polsce

Zboże, którego miejscem docelowym będzie Polska, będzie w dalszym ciągu ściśle kontrolowane przez odpowiednie służby, w zależności od jego przeznaczenia.

Handel rolno-spożywczy z Ukrainą

Ukraina jest ważnym partnerem Polski w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi. W 2022 r. odnotowaliśmy wzrost eksportu rolnego na rynek ukraiński o 16 proc. (z 811,5 do 945,3 mln EUR). Do Ukrainy trafiały głównie: sery i twarogi, produkty używane do karmienia zwierząt i kawa.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!