REKLAMA

Zmiany w przepisach. Czy rolnicy będą musieli zgłaszać każdą sztukę drobiu?

Redakcja - Prawo i Finanse
20.02.2023
chat-icon 0

Ile kur bez zezwolenia?

- Zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji i identyfikacji zwierząt każdy, kto posiada nawet 1 sztukę drobiu będzie musiał to zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub w Krajowej Bazie Danych.
- Obowiązek ewidencji zwierząt wynika z implementacji rozporządzenia UE 2016/429 do polskiego prawa.
- Pierwotnie zapisy ustawy miały służyć przeciwdziałaniu w rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy. Jednak termin “zakład drobiu”, który był obecny w rozporządzeniu został błędnie przetłumaczony.
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wycofuje się z feralnych zapisów i obiecuje rolnikom zmiany w prawie.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA
Ile kur bez zezwolenia?[/caption]

- Zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji i identyfikacji zwierząt każdy, kto posiada nawet 1 sztukę drobiu będzie musiał to zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub w Krajowej Bazie Danych.

- Obowiązek ewidencji zwierząt wynika z implementacji rozporządzenia UE 2016/429 do polskiego prawa.

- Pierwotnie zapisy ustawy miały służyć przeciwdziałaniu w rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy. Jednak termin “zakład drobiu”, który był obecny w rozporządzeniu został błędnie przetłumaczony.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wycofuje się z feralnych zapisów i obiecuje rolnikom zmiany w prawie.

Co jest powodem największych kontrowersji wśród rolników?

Obowiązek przekazywania informacji o każdej kurze czy kaczce w gospodarstwie zaskoczyło i zbulwersowało wielu rolników. Tymczasem takie postępowanie wynika bezpośrednio z przepisów uchwalonej w listopadzie 2022 roku ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rejestr prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zgodnie z interpretacją nowego prawa każdy, kto posiada nawet najmniejszą ilość drobiu jest zmuszony do zgłoszenia tego faktu do systemu Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Przepisy wchodzą w życie 6 kwietnia 2023 roku, a rolnicy od tego dnia mieliby dokładnie 3 miesiące na przekazanie zgłoszenia do ARiMR.

Zasady przyjęte 4 listopada 2022 roku są implementacją rozporządzenia 2016/ 429 Parlamentu Europejskiego i Rady (PEiR), która nałożyła na każde państwo członkowskie obowiązek ewidencji wszystkich zwierząt lądowych. Jednocześnie przepisy polskiej ustawy wprowadziły radykalniejsze rozwiązania niż te, które zostały dopuszczone przez władze Unii Europejskiej (UE). A te w drodze ustępst zezwoliły na wyłączenie z obowiązku rejestracji tych hodowców, którzy nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno zwierząt, jak i ludzi.

Interwencja prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) Wiktora Szmulewicza w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi to wyraz obaw o skutki wejścia w życie ustawy. Rejestracja to kolejne obciążenie o charakterze administracyjnym i utrudnienie w prowadzeniu gospodarstwa. Rolnicy uważają, że przepisy ustawy są zbyt ogólne i w obecnym kształcie nie powinny wejść w życie. Potrzebują doprecyzowania i ponownego zastanowienia się nad wyjątkami od obowiązku rejestracji.

Największe kontrowersje wśród członków organizacji rolniczych wzbudził fakt, że wprowadzenie obowiązku kontroli dotyczy wszystkich hodowców, niezależnie od ilości posiadanych zwierząt.

Jaki był pierwotny cel rejestracji drobiu?

Sam pomysł przekazywania informacji na temat każdej sztuki ptactwa wygląda na zakusy o charakterze totalitarnym. Jednak konieczność ewidencji drobiu to wynik walki z wirusem ptasiej grypy. Każde zgłoszenie potencjalnych ognisk występowania wirusa ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. Jednak ma to sens jedynie w przypadku dużych hodowli. Trzymanie niewielkiej ilości drobiu w pobliżu domu nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa.

Na takim stanowisku stoi prezes Szumlewicz, który wezwał ministra Kowalczyka do pilnej interwencji w tej sprawie. Domagał się również, aby zwolnić osoby trzymające drób przy zagrodzie z przymusu rejestracji.

Obecnie, w świetle przepisów przyjętych w listopadzie 2022 roku, posiadanie nawet jednej sztuki drobiu oznacza, że właściciel ma “zakład drobiu”. Tymczasem zgodnie z interpretacją przepisów rozporządzenia UE 2016/429 pojęcie “zakład drobiu” oznacza zupełnie coś innego. Jest to fizyczne pomieszczenie, pewna struktura, a w przypadku chowu na wolnym wybiegu miejsce trzymania zwierząt lub materiału biologicznego. Zgodnie z unijnymi przepisami nie obejmuje to zakładów leczniczych o charakterze weterynaryjnym lub gospodarstw domowych, w których przebywają zwierzęta. Jak widać krajowe przepisy, które miały implementować unijne rozporządzenie w nieprecyzyjny sposób przeniosły te zasady na grunt polskiej legislacji.

Zapowiedzi ze strony ministerstwa rolnictwa

Pracownicy Ministerstwa Rolnictwa zmieniają teraz przepisy, które odnoszą się do obowiązku rejestracji i zgłaszania miejsc, w których występuje hodowla drobiu. Na stronie Ministerstwa na Facebooku pojawił się post, w którym informują posiadających drób na własne potrzeby, że nie muszą go rejestrować w Krajowej Bazie Danych ani u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Jednocześnie ARiMR stoi na stanowisku, że zgodnie z zapisami ustawy o rejestracji zwierząt z 4 listopada obowiązek rejestracji istnieje.  Obecnie, każdy wniosek o wpisanie numeru działalności jest obligatoryjny w ciągu 2 tygodni od chwili zaakceptowania zakładu drobiu. Jednak nie może to być później niż tego samego dnia, gdy do zakładu został wprowadzony pierwszy ptak lub jajo.

Zgodnie z zapowiedziami, z tych regulacji mają być wyłączone niektóre podmioty, które są w posiadaniu drobiu. Będą to gospodarstwa, które przeznaczają mięso z własnej hodowli lub jaja z tego chowu na własne potrzeby. Do czasu uchwalenia nowych przepisów Ministerstwo Rolnictwa rekomenduje zaniechanie rejestracji drobiu z tej kategorii.

 

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA