W uprawach kukurydzy żeruje omacnica prosowianka

Napisał  Sie 16, 2021

Na plantacjach kukurydzy pojawiły się gąsienice omacnicy prosowianki. Lokalnie, na jednej roślinie żeruje nawet kilka gąsienic.

Jak poinformował Instytut Ochrony Roślin, w okolicach Środy Wielkopolskiej w uprawach kukurydzy pojawiły się gąsienice omacnicy prosowianki. Na jednej roślinie miejscami żeruje kilka gąsienic. To właśnie gąsienice omacnicy prosowianki są stadium szkodliwym. Żerując w wiechach, doprowadzają do ich łamania się i zasychania, co skraca okres pylenia i redukuje ilość pyłku.

Przegryzanie znamion skutkuje gorszym i nierównomiernym zaziarnieniem kolb, natomiast uszkodzenie zawiązków kolb prowadzi najczęściej do ich obumarcia. Szczególnie szkodliwe dla plonu są złomy łodyg poniżej miejsca osadzenia kolby zwłaszcza, gdy łodyga leży na glebie. Żerowanie gąsienic w kolbach prowadzi do bezpośredniego ubytku ziarna, a dodatkowe straty powstają wskutek porażania uszkodzonych roślin przez patogeny będące sprawcami wielu chorób kukurydzy.

Osobniki dorosłe omacnicy prosowianki to motyle o rozpiętości skrzydeł 25-30 mm. Przednie skrzydła są jasnobrązowe do brunatnych z ciemniejszym brzegiem i dwoma falistymi liniami poprzecznymi, tylne natomiast są barwy słomkowej. Rocznie występuje jedno pokolenie szkodnika. Wylot motyli rozpoczyna się od połowy czerwca, a okres ich lotu trwa zwykle od 4 do 6 tygodni.

W celu ograniczenia strat powodowanych przez omacnicę prosowiankę konieczne jest łączne stosowanie wszystkich metod zapobiegania jej wystąpieniu oraz zwalczania. Podstawową czynnością, pozwalającą zmniejszyć nasilenie szkodnika jest przestrzeganie zmianowania, dobieranie do uprawy odmian mniej podatnych na żerowanie gąsienic, a także wykonanie po zbiorze plonów dokładnego rozdrobnienia resztek pożniwnych i głębokiego ich przyorania.

Ponadto należy stosować optymalne nawożenie, zwłaszcza azotem oraz prowadzić zwalczanie chwastów grubo łodygowych na plantacji i w jej otoczeniu. W przypadku zagrożenia plonu kukurydzy przez omacnicę prosowiankę wynoszącym 15% roślin uszkodzonych w uprawie na ziarno i CCM oraz 30-40% w uprawie na kiszonkę, należy podjąć zwalczanie szkodnika metodą chemiczną lub biologiczną.

(rup) jp / Źródło: IOR

Udostępnij:

Skomentuj