REKLAMA

Trzy nowe ogniska koronawirusa u norek

SARS-CoV-2 toogromny problem, z którym ludzkość boryka się od dwóch lat. Pandemia dotyczy nie tylko ludzi, zakażone mogą zostać również zwierzęta, także te hodowlane.

fot. Adobe Stock
10 grudnia 2021 chat-icon0

REKLAMA
Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o stwierdzeniu trzech nowych ognisk SARS-CoV-2 u norek. Łącznie w 2021 roku mamy już sześć ognisk tej choroby, a opisywane w artykule przypadki to 4, 5 i 6 w tym toku, które stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach z dnia 3 grudnia 2021 roku.

Wszystkie trzy ogniska stwierdzono w gminie Kołobrzeg w powiecie kołobrzeskim, woj. zachodniopomorskie, w stadach liczących odpowiednio:
- ognisko SARS-CoV-2 nr 4/2021 - 1000 samic norek, w przypadku 13 zwierząt uzyskano wyniki dodatnie;
- ognisko SARS-CoV-2 nr 5/2021 - 300 samic norek, w przypadku 4 zwierząt uzyskano wyniki dodatnie;
- ognisko SARS-CoV-2 nr 6/2021 - 5000 samic norek, w przypadku 19 zwierząt uzyskano wyniki dodatnie.

Próbki do badań w ww. gospodarstwach pobrano 30 listopada 2021r. w związku z realizacją badań kontrolnych zwierząt prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2021, poz.581).

REKLAMA
- O wynikach badań powiadomiono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Sanitarnej – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono zakażenie, wdrożono wszelkie odpowiednie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek.

(rzw) PP / Źródło: GIW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Instytuty ze wsparciem z KPO na rozbudowę potencjału badawczego

Redakcja 30 maja 2023 chat-icon0

Placówki te mogą uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację zaplecza analityczno-laboratoryjnego oraz infrastruktury badawczej w sektorze hodowli roślin.

Jak wskazuje MRiRW, wsparcie będzie dotyczyło inwestycji w ramach KPO: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego w zakresie wsparcia inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin skierowanego do instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór będzie trwał 30 dni kalendarzowych od 2 czerwca 2023 roku i prowadzony będzie elektronicznie w systemie CST2021 i będzie trwał 30 dni kalendarzowych.

Wsparcie w ramach tego programu będzie można uzyskać na budowę lub modernizację zaplecza analityczno-laboratoryjnego oraz infrastruktury badawczej w sektorze hodowli

REKLAMA

Naloty mszycy trzmielinowo-burakowej na plantacje buraka

Redakcja 30 maja 2023 chat-icon1

Z informacji przekazanej przez instytut dowiadujemy się, że liczba osobników z dnia na dzień rośnie lawinowo, a skupisk form bezskrzydłych mszycy należy szukać na najmłodszych liściach sercowych i pod spodem młodych liści.

Liście, które zasiedliła mszyca są charakterystycznie pomarszczone, a brzegi blaszki są niekiedy podwinięte do wewnątrz. Wysysanie soków z zasiedlonych roślin to główny problem wynikający z ich pojawienia się w uprawie, ale IOR – PIB podaje, że coraz częściej potwierdza się fakt, że są wektorem groźnych chorób wirusowych takich jak: żółtaczka nekrotyczna (BYV) i żółtaczka łagodna (BMYV). Przy dużej presji owadów i w przypadku wczesnego porażenia straty mogą przekraczać 50% plonu.

Kiedy i jak wykonać zabieg insektycydowy na mszyce?